lördag 22 september 2018

Femton slott och borgar på Österlen

...utflyktsmål i fantastisk kulturmiljö
Vi börjar med Kronovalls slott - ett vinslott i fransk barockstil, inte långt från Fågeltofta i den vackra bokskogen på väg mot Sankt Olof - se hela bildreportaget här: Kronovalls slott.

Vid Gyllebosjön finns både Gyllebo slott och en äldre borgruin, båda värda ett besök. Här ett bildreportage från en vårutflykt till Gyllebo slott (kan naturligtvis lika bra vara en höstutflykt, besökstiden är söndagar 10-12): En vårutflykt till Gyllebo slott. Vill du titta på omgivningarna så rekommenderar jag: Gyllebosjön runt.

Christinehofs slott, inklusive omgivningar som ekoparken, Alunbruket och kaffestugan med mera, är numera ett klassiskt utflyktsmål på Österlen - se bildreportaget här: Christinehofs slott med omgivningar...

En bortglömd kungaborg kan man finna spåren efter i byn Gladsax strax väster om Simrishamn - i detta bildreportaget får du veta både hur du hittar och den historiska bakgrunden: Gladsaxehus på Österlen...

Detta går inte under beteckningen slott, men väl herrgård, en märklig sådan, med sexton sidor - en unik skapelse. Se bildreportaget här: En vandring till Södra Björstorps Gård... Obs! Uppdatering: Jag ser nu till min förtvivlan att gården härjats av en omfattande brand. Jag hoppas det går att bygga upp den igen...

Östra Torup - det okända slottet på Österlen. Lite avsides beläget och dolt för omvärlden mellan Vitaby och Ravlunda, men fullt möjligt att få titta på, liksom de fina omgivningarna: 

Vallabacken vid Grevlunda är en ruin av en unik medeltidsborg - om den får du veta lite och se fler bilder här: Vallabacken vid Grevlunda. Kommer man dit kan även passa på att titta på närbelägna Vitaby kyrkby och stationssamhälle.

Gärsnäs slott har gamla anor - se reportaget här: Gärsnäs slott. Ett besök kan kombineras med annat i omgivningarna, här ett reportage från Gärsnäs-Stiby-Komstad.

Örups slott ligger en bit söder om Tomelilla och nära intill finns naturreservatet Örups almskog och ängar: Örups slott.

Inte långt från Örup - på väg till Tosterup - hittar man Vallens borgruin. Här låg den grymme Isengrims borg - se fler bilder och läs legenden om Jens Grim: Vallens borgruin.

Nära Vallen finner man Tosterups slott, en ståtlig borg på Österlen. Se hela reportaget här:

Slottsbältet på Österlen fortsätter med Bollerups borg - en byggnad lite i samma stil som Örups slott och Glimmingehus och tänkta som rejäla försvarsverk: Bollerups borg.

Glimmingehus är naturligtvis speciellt, femhundra år gammal och Nordens bäst bevarade medeltidsborg - dessutom en profil som syns vida omkring på slätten. Se allt här:

En bit norrut hittar man Smedstorps slott, som en gång i tiden var en mäktig anläggning. Se fler bilder och få veta något mera om slottet: Smedstorps slott. Jag gjorde ett besök även i Smedstorps by med omgivningar och här är rapporten: Smedstorp mitt på Österlen.

Ett par kilometer bort finns Tunbyholms slott, ett av Skånes bortglömda renässansslott: Tunbyholms slott. Nära både Tunbyholm och Smedstorps slott finns natursköna Listarumsåsen - dit gjorde jag en vårutflykt: En resa till Blåsippans rike.

Alla bilder från utflykter på Österlen under 2017 och 2018


fredag 21 september 2018

Gladsaxehus på Österlen

...den bortglömda kungaborgen
Det går dock fortfarande att hitta spåren efter den en gång mäktiga borgen - här i byn Gladsax, strax väster om Simrishamn...

Det är trakter med gamla anor och det finns en kyrka, som ursprungligen byggdes på 1100-talet - strax öster om kyrkan, på ett fält, hittar man Gladsaxehus…

Så sent som på 1700- och 1800-talet beskrev besökare det som en regelrätt ruin efter en borg...

...numera påminner det mest om ett litet stenröse - arkeologiska undersökningar har dock visat att under mark finns rester av murar, husgrunder, vallgravar mm...

Stället var från början en privatborg (omnämns skriftligt år 1322) - drottning Margareta var det som i början av 1400-talet omvandlade den till en riksborg, som sen kom att styra över Gladsax län (omfattade Gladsax socken, Simrishamn och stora delar av Albo härad) i mer än 200 år...

Vid förkastningsbranten Impan, strax öster om byn, förekom under den här tiden silverbrytning med anknytning till borgen (bilder från ett besök nyligen vid Impan hittar du här)...

Bara några kilometer bort låg den betydelsefulla medeltida staden Tumathorp - om denna försvunna stad på Österlen kan du läsa här...

Mera om Gladsaxehus:
torsdag 20 september 2018

Cykla banvall till Glimåkra

...in i Östra Göinges skogsbygder
Vi startar vid södra änden av sjön Immeln, några mil norr om Kristianstad - vi ska avverka den tredje etappen av vår banvallscykling längs den tidigare järnvägssträckan Kristianstad-Loshult och idag är vår målsättning att nå fram till Glimåkra...

Från kanotcenter vid sjön följer vi spåret under Immelnvägen...

Alldeles i början är det en kortare asfalterad sträcka...

...som sen övergår i cykelbana på grus längs banvallen...

Ser ut som rester från brytning i stenbrott - finns en hel del sådana i trakterna, känd är inte minst brytningen av diabas, ibland kallad "svart granit"...

Redan efter ett par kilometer ser vi det första järnvägsminnet - här den före detta stationen i den lilla byn Tubbarp, nu privatbostad och väl bibehållen och underhållen (kul att skylten sitter kvar)…

Färden går mot nordväst genom skogslandskapet...

...här med en hel del barrskog...

Efter ytterligare tre kilometer ser vi spår efter en tidigare järnvägsperrong...

...och strax innanför hittar vi byggnaden som en gång var Hylta station...

På några ställen öppnar sig gläntor och betesmark...

...sen förvandlas banan till en smal stig som går fram genom en grön tunnel - dock fullt farbar med cykel...

Snart vidgar sig banan...

...och vi passerar genom ett stycke skön trollskog med sten och mossa...

Plötsligt är vi framme vid Bygatan i Sibbhult där man bland annat kan se denna speciella träkyrka...

...en byst av Bror Färe (uppfinnare och företagsledare på orten, död 1963)…

...och ett lapidarium, det vill säga ett utomhusmuseum för äldre gravstenar...

Trähus vid Bygatan...

Strax intill äter vi lunch på Restaurang Tranan och förstår att de flesta lunchgästerna...

...kommer från arbetsplatserna i närbelägna Färe Industricenter...

Vid Bygatan finner vi även Stenmuséet…

...som påminner om traktens kulturhistoria med stenbrytning och stentransporter…

Ett rejält stycke diabas...

Muséet påminner också om att järnvägen var oumbärlig för stenindustrin i Östra Göinge - på denna plats, intill järnvägsstationen, fanns lastkajen för sten...

Parallellt med Bygatan går än idag Järnvägsgatan...

...om än den ser lite oansenlig ut numera och stationen saknas...

I norra delen av Sibbhult passerar vi över den tidigare järnvägsbron...

...över Sibbhultsbäcken, som här är extra bred...

Snart är vi ute i spåret igen...

...och man ser hel del tecken på tidigare mänsklig verksamhet...

...stengärdsgårdar och hagar...

...liksom betande kossor...

Höstens färger smyger sig fram här och var...

En skön blandning av barrskog...

...och lövskog...

...och ängsmarker...

Vi passerar den tidigare stationen (nu privatbostad) i det lilla samhället Röena…

...och fortsätter den sköna färden genom skogen...

...förbi fridfulla ängar...

Plötsligt i Glimåkra och vi tar en titt på gamla Folkets park - här entrén i bevarad retrostil (F:et har dock tappat en bit)…

Cykelbanan går rakt in i byn och fram till torget...

Någon stationsbyggnad finns inte bevarad, men cykelbanan fortsätter längs Östra Järnvägsgatan och på andra sidan finns Västra Järnvägsgatan - det kan man ju också se som ett slags järnvägsminnen…

Om man fortsätter gatan framåt så byter den namn till Fabriksgatan - där hittar man något så speciellt som Svenska VävstolsMuséet…

I norra delen av samhället finner man Hembygdsgården...

...och Trollabadet...

...alldeles bredvid en liten vacker sjö...

På andra sidan sjön finns stigningen upp mot de natursköna och mytomspunna Trollabackarna...

På väg tillbaka en titt på kyrkan med det märkliga tornet...

...och en vy ned över kyrkogården från en av de två Blåkullarna i öster...

Vy över grönområdet Prästängen med kyrkan i bakgrunden...

Storgatan vid Prästängen - genom att följa gatan västerut kommer man tillbaka till torget och cykelvägen ut på gamla banvallen...

Bilderna tagna vid banvallscykling från Immeln till Glimåkra tisdag 18 september 2018. År 1885 öppnades järnvägen Kristianstad-Immeln. Året efter förlängdes järnvägen fram till Glimåkra (och fram till 1909 ända till Älmhult i Småland). År 1969 lades persontrafiken ner och godstrafiken upphörde 1978.
Sträckan vi cyklade under tredje etappen, det vill säga mellan Immeln och Glimåkra är ungefär femton kilometer enkel resa.

Se reportage från våra två tidigare cykel-etapper på Skånska Resor:

1. Cykla banvall till Loshult (skildrar sträckan Kristianstad-Österslöv)

2. Cykla banvall till Immeln (om sträckan Österslöv-Immeln)