lördag 21 april 2018

Kronovalls slott

...ett vinslott i fransk barockstil
Huvudbyggnaden flankeras av två flyglar försedda med torn...

Jag kommer promenerande längs allén från Fågeltofta...

Slottet skymtar på håll mellan träden och när jag närmar mig blir jag av tavlan upplyst om vad som pågår här nu för tiden; hotell-, restaurang- och konferensverksamhet...

Jag slår in på slottsallén...

Vid parkeringen finns en översikt av slottsområdet...

Huvudbyggnaden är i två våningar och uppförd på 1700-talet - entrén är utformad med dubbla trappor som leder upp till ingången...

Jag tar mig en promenad i slottsparken, till höger Smedjan...

Slottet betraktat från sydväst...

Kanal med stenbro på södra sidan...

Vy av slottet från bron...

Barockstilen går igen i trädgården med klippta häckar och buskar...

Detalj västra tornet...

Slottet från sydöst. "Kronovall är ett gammalt frälsesäteri", skriver Inge Löfström i sin bok Detta är Österlen och fortsätter: "På 1500-talet hade gården karaktär av försvarsborg med bred och djup vallgrav, som åstadkommits genom uppdämning. Rester finns kvar i kanalerna framför slottet".

Vy från sydöstra dammen där en äldre vattenkvarn står kvar...

På min rundvandring har jag kommit till den östra flygeln...

...och kan nu slutligen betrakta slottet ur den här vinkeln...

Bilderna från ett besök vid Kronovalls slott torsdag 19 april 2018


Se även Skånska Resor: En färd till Fågeltofta


Bloggar om skåne, resor,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar