söndag 1 april 2018

Det gamla Knäbäck

...fiskeläget som försvann
Gamla fiskebodar, Knäbäck. Bilden finns med i boken I Österlen, utgiven av Simrishamns Sparbank år 1953 (förord och bildtexter av Fritiof Nilsson Piraten). Vid den tidpunkten stod fiskeläget Knäbäck fortfarande på sin gamla plats...

Sextiofem år senare står jag på samma plats, i norra delen av Ravlundafältet, där fiskebodarna låg i slänten ner mot havet - och känner lite av historiens vingesus i luften...

En bild från fiskeläget Knäbäcks bygata så som det såg ut på 30-talet - ett fiskeläge som (trots protester) försvann när det militära övningsområdet på Ravlundafältet utvidgades 1956 (bilden från Österlen.com - se länk nedan)

Jag kommer vandrande från väster över Ravlundafältet sommaren 2017 - vägen som leder ned till platsen där fiskeläget Knäbäck låg vid havet längst upp i norra Albo härad...

...uppkallat efter Knäbäcken som rinner fram till vänster om mig...

Den lilla Knäbäckens utlopp i havet - strax till höger om låg fiskeläget. Inge Löfström skriver i boken Detta är Österlen: "Jag minns det gamla fiskeläget. Ett trettiotal hus, ett hundratal invånare. Den stensatta bygatan ner mot sjön med korsvirkeshus och små tomter där man försökt anlägga trädgårdstäppor i sanden, bakom stengärden eller trästaket. Och nere vid sjön de gamla fiskebodarna, till hälften ingrävda i strandvallen, med gråstensmurar, vita kalkfogar och taken täckta med vass. På stranden låg båtarna uppdragna..."

Det är vackert här i den sköna sommartid - många generationer fiskarfamiljer har även uthärdat vinterstormar och hårt slit här. Av fiskeläget finns inget kvar idag, bara rester av byvägen och några husgrunder...

Några av husen från Knäbäck räddades undan förstörelsen och återuppbyggdes vid Rörums strand och är idag en sommarby under namnet Knäbäckshusen...

Bild nummer tre ovan (bygatan på 30-talet) är hämtad från en artikel i Österlen.com. Där kan du också läsa historien om Knäbäck och se fler bilder från fiskeläget - klicka här.

Några personer födda i Knäbäck intervjuades i Svenska Dagbladet 2002 - du hittar den här: Spåren efter en försvunnen skånsk by.


Skånska Resor:

Bloggar om österlen, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar