torsdag 25 februari 2016

Våren är här

...den gula tiden är inne
Vintergäck blommar i massor på Gamla Kyrkogården i centrala Malmö

Meteorologerna har meddelat att våren är kommen, åtminstone till vissa delar av landet. I västra och södra Skåne tillhör vi de lyckligt lottade.

Denna dag, torsdagen den 25 februari, var det inte utan att också en viss vårkänsla infann sig

Skåningar vill gärna se det "lide grann från ovan", men här gör jag tvärtom

Fersens bro står där den brukar stå...

I den varma kanalslänten öppnar sig blommorna gärna mot solens strålar

I min lilla, lilla värld av blommor...

...händer det ett och annat nu

Fersens bro med Casino Cosmopol i bakgrunden

Gamla Kyrkogården lyser gul, i bakgrunden Gustav Adolfs torg

Den här gula tiden är för mig vårens första etapp, som snart ska följas av andra upplevelser

...och där fick vi med några snödroppar också

Skånska sommarbilder

...några skånska resor sommaren 2015
Backafallen vid det sydskånska fiskeläget Kåseberga

Utsikt från hamnen mot Kåsehuvud

Den underbara sandstranden vid Löderups strandbad/Tyge ås mynning vid Österlens södra kust

Bild från backarna och ängarna ovanför Löderups strandbad. Gården Backåkra ligger intill.

Tallarna på strandängarna vid Kabusa strand vid skånska sydkusten

Strandutsikt vid Kabusa

Skanörs norra del med medeltidskyrkan i bakgrunden och resterna av borgen till vänster

Bild från Flommens naturreservat väster om Skanör och Falsterbo

Havsutsikt i Haväng vid Österlens östkust

Också Haväng, utsikt in mot Verkeåns dalgång
Den skånska ön Ven mitt ute i Öresund mellan Sverige och Danmark. Utsikt från Kyrkbacken

På väg hem med färjan från ön Ven till Landskrona. I bakgrunden fiskebyn Bäckviken.

De världsberömda badhytterna vid Saltsjöbaden i Ystad

Underbara Fritidsbaren vid stranden i Sandskogen, Ystad

Rofylld utsikt från hamnen i Simrishamn, Österlens "huvudstad"

Strandbild från Tobisvik strax norr om Simrishamn

Nyhavn en pärla

...i den danska huvudstaden
Nyhavn har alltid haft en dragningskraft på människor...

...av lite olika skäl

Under min barn- och ungdom gick ryktet om Nyhavn som en plats man skulle akta sig för...

...med farliga män och kvinnor och skumma verksamheter

Idag är Nyhavn känt för sitt kulinariska utbud, välbevarade historiska byggnader och fantastiska gamla träskepp

Hamnkanalen grävdes ut av svenska krigsfångar under åren 1671-73 och invigdes strax efter av den danske kungen Christian V

Så blev hamnkanalen en länk för handeln mellan Kongens Nytorv och yttervärlden

Området blev ökänt för öl, sjömän och prostitution

Under 1900-talet skedde ett förfall

Idag är Nyhavn en magnet för turismen...

...och ett populärt utflyktsmål

De gamla fina husen i trä, tegel och puts, från 1700- och 1800-talen, skulle kunna vara ett ämne för ett särskilt reportage. Det äldsta huset lär vara ända från 1600-talet.

Nyhavns "mynning"

Slutet av oktober och folklivet frodas här vid Nyhavns kajer (besöket ägde rum i oktober 2014)Haväng en pärla på Österlen

...något av ett jordiskt paradis
I Albo härad, norr om Stenshuvud, norr om Kivik, i de nordligaste delarna av Österlen, ligger det område som bär namnet Haväng...

...kring Verkeåns utlopp vid den plats där sägenstaden Male en gång ska ha legat

Säkert är att Skepparpsgården legat och ligger där än i dag

Gården har anor från tidigt 1700-tal

Denna fyrlängade korsvirkesgård...

...är sen 1952 ett vandrarhem i Svenska Turistföreningens regi

Nu ger vi oss ut på strandängarna söder om Verkeåns mynning (och som hänger ihop med Vitemölla strandbackar i ett naturreservat)

...och finner ro vid långa sandstranden

Verkeån rinner ut här, efter att ha runnit genom ett långsträckt naturreservat

I havet utanför åns utlopp finns bland annat rester av en tiotusen år gammal tallskog och rester av en äldre hamnanläggning. Här görs fynd av bärnsten, som är stelnad kåda, och av forntida mynt och föremål

En gammal kulturbygd som är rik på fornlämningar...

Märkligast är Havängsdösen, som blåste fram ur sanden i en storm år 1843

"Det vilar en förunderlig stämning av enslighet och tidlöshet kring denna strand. Världen är så långt borta, man är ensam med de minnen av forntid som susar kring platsen", skrev Inge Löfström i sin bok "Detta är Österlen"

Och visst är det så...

Norr om Verkeån breder hedmarken ut sig på Ravlundafältet, som hålls öppet genom att det betas av boskap från trakten

Ålabodarna

Här sträcker sig stranden miltals norrut längs Hanöbukten


Men vi återvänder söderut och går istället in i Verkeåns dalgång där vi på håll kan se Lindgrens länga (som figurerade i tv-serien "Bombi Bitt och jag" som "Franskans hus")...

...liksom kossorna i hagen

Lindgrens länga är numera Havängs museum, där man bland annat kan se hur ett torp såg ut förr i världen

Öradekaren, en fiskfälla från 1600-talen, nu nyrenoverad, finns i Verkeån inte långt från utloppet

Efter en härlig dag säger vi adjö till mystiken och historiens vingesus i Haväng