torsdag 25 februari 2016

Nyhavn en pärla

...i den danska huvudstaden
Nyhavn har alltid haft en dragningskraft på människor...

...av lite olika skäl

Under min barn- och ungdom gick ryktet om Nyhavn som en plats man skulle akta sig för...

...med farliga män och kvinnor och skumma verksamheter

Idag är Nyhavn känt för sitt kulinariska utbud, välbevarade historiska byggnader och fantastiska gamla träskepp

Hamnkanalen grävdes ut av svenska krigsfångar under åren 1671-73 och invigdes strax efter av den danske kungen Christian V

Så blev hamnkanalen en länk för handeln mellan Kongens Nytorv och yttervärlden

Området blev ökänt för öl, sjömän och prostitution

Under 1900-talet skedde ett förfall

Idag är Nyhavn en magnet för turismen...

...och ett populärt utflyktsmål

De gamla fina husen i trä, tegel och puts, från 1700- och 1800-talen, skulle kunna vara ett ämne för ett särskilt reportage. Det äldsta huset lär vara ända från 1600-talet.

Nyhavns "mynning"

Slutet av oktober och folklivet frodas här vid Nyhavns kajer (besöket ägde rum i oktober 2014)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar