fredag 28 juni 2019

Östra Nöbbelövs socken

...kyrka med storslagen utsikt
Långt innan man kommer fram till byn ser man kyrktornet sticka upp - kyrkan i Östra Nöbbelöv ligger högt och syns vida omkring på Österlen. Östra Nöbbelövs socken tillhörde Järrestads härad...

Jag kommer cyklande norr ifrån på vägen mellan Simris och Gislöv. När man kommer fram till den lilla byn Östra Nöbbelöv fortsätter landsvägen mellan byn och kyrkan - ner till vänster går bygatan i en slingrande båge mellan hus och gårdar...

Jag börjar med att ta en titt på kyrkan - den ursprungliga byggdes på 1100-talet, men av den återstår bara murarna i långhuset. Den nuvarande kyrkan är en skapelse av 1800-talets ombyggnader...

Vid den östra kyrkogårdsmuren kan man skåda ut över jordbrukslandskapet - vid horisonten ser man havet i öster (framgår inte så bra av bilden, men för blotta ögat gick det bra)...

Jag går över på norra sidan...

...där tidigare släktled ur ortsbefolkningen gått till den eviga vilan...

Här är en magnifik utsikt över Österlens böljande slätt...

I nordväst skådar jag kyrktornet i Östra Tommarp - många fler kyrkor kan ses om man ger sig tid att titta efter...

Utmed vägen mot Gislöv står en av byns kringbyggda gårdar...

Dags att ta en titt längs byavägen som går i en slingrande båge söder om stora vägen - byn gör ett grönt och lummigt intryck med många högresta träd...

Gatuhus och gårdar ligger oregelbundet placerade längs bygatan...

Ett par sidogator finns till byavägen...

Längor med tegel eller putsade fasader, men även korsvirke finns...

Flera gårdar ligger kvar på ursprunglig plats och är kringbyggda med stensatt gårdsplan...

De flesta byggnader lär vara från 1800-talet...

...och flera fina trädgårdar finns det här...

Byavägen mynnar i landsvägen söderut mot Gislöv...

Jag är på väg mot södra Brantevik som också hörde till Östra Nöbbelövs socken. Tittar man på en karta ser man att det bara finns omvägar, därför fanns förr i tiden en kyrkostig över åkrarna som folket från Brantevik tog sig fram på när de gick till gudtjänsten om söndagarna...

Utsikten är dock fin här ifrån och ute vid horisonten syns ön Bornholm...

Midsommarens blomster kantar min väg...

Framme i det lilla fiskeläget Brantevik...

...och jag börjar med att ta en titt vid södra hamnen - bland minnena på plattan finns en hommebåt, en typ av eka som användes vid ålafisket...

Vy över södra hamnen från andra sidan...

Sen blir det efterlängtad fisklunch i hamnen...

Till Östra Nöbbelövs socken hörde även det lilla fiskeläget Gislövshammar några få kilometer söder om Brantevik (bilden från ett tidigare tillfälle) - ett av mina bildreportage från Gislövshammar hittar du här. Även den lilla byn Gislöv ingick i socknen, några bilder från Gislöv hittar du här.

Jag rekommenderar också ett bildreportage från en vandring längs stranden söder om Brantevik:

Bilderna från en utflykt till Östra Nöbbelövs by och södra Brantevik söndag 23 juni 2019

Se även Skånska Resor: Simris socken


tisdag 25 juni 2019

Simris socken

...urgamla anor och framtidens by
Simris var en socken i Järrestads härad och byn Simris var kyrkby i socknen (i Skåne bildades socknarna för tusen år sen och var en slags föregångare till våra kommuner)...

Jag kommer cyklande (större delen av sträckan på cykelbana från Simrislund) in i byn - en by som är så gammal att den var en föregångare till Simrishamn...

Jag passerar den gamla smedjan som har stått här sen 1800-talet...

Den gamla vackra kyrkan har stått här betydligt längre...

Den är nämligen från 1100-talet och då byggdes också det imponerande breda västtornet...

På andra sidan gatan står den byggnad som var prästgården...

En av de två vackra runstenar som står uppställda utanför ingången till kyrkogården (mer om runstenarna kan du läsa här: De märkliga runstenarna i Simris)...

I byn finns inte bara gatuhus utan också flera gamla gårdar som står kvar på sina ursprungliga platser...

Jag fortsätter söderut ut ur byn och in i det omgivande vackra sommarlandskapet...

Tillbakablick när jag kommit upp i backen - byn Simris ligger på väg ner mot Tommarpsåns dalgång...

Här uppe har jag bra utsikt mot anläggningen som förser byn med elkraft - den ska vi titta närmare på så småningom...

Nu rullar jag vägen ner mot havet...

...till det gamla fiskeläget Brantevik där rosorna blommar vid gamla fiskarehus...

Norra hamnen i Brantevik - norra delen av fiskeläget hörde till Simris socken och på söndagarna traskade befolkningen upp till gudtjänsterna i Simris kyrka (historien om det delade Brantevik kan du få i bilder och text här: Brantevik x 2)...

Strax norr om Brantevik finns Simris strandängar - idag naturreservat, förr en del av byn Simris utmarker och betesmarker (mitt senaste bildreportage från Simris strandäng kan du se här: Hagarna vid havet)...

Nästa dag stannar jag till vid Utsiktsplatsen mot Bornholm...

...och visst syns ön där borta om än ett visst soldis råder...

Här finns också en informationsskylt om det lokala energisystemet i Simris - ett pilotprojekt för att som första by i landet bli självförsörjande på el i form av vindkraft, solenergi och biogas...

På västra sidan av vägen skymtar anläggningen...

...som jag tar mig en närmare titt på...

...vindkraftverket och solcellsanläggningen är sammankopplade med en nätstation, batterilager och reservkraftverk som träder in när solen går i moln och vinden mojnar...

Blåklint i vägkanten...

Kossorna betar fridfullt på ängarna...

Jag rullar på Byadammsvägen ner mot byn...

Om jag minns rätt är jag nu inne i byn på Byadammsvägen...

...och här passerar jag Andersgården vid Smedjegatan...

Vy från andra sidan byn mot öster...

Bilderna från besök i Simris socken, framför allt Simris by och norra Brantevik, den 22 och 23 juni 2019