söndag 23 februari 2020

Malmös äldsta stråk

...huvudstråk under nästan hela stans historia
På en sandbank mellan Öresund och Rörsjöarna byggdes Malmö på 1200-talet längs en gammal strandväg i öst-västlig riktning som blev huvudstråket Östergatan-Adelgatan-Västergatan - ända fram i modern tid...

Jag börjar min vandring vid Drottningtorget. Förr fanns inget torg, här var det stadsvall och stadsport där man kunde passera in genom Österport till Östergatan. På bild ser vi Sjöbergska palatset från 1894 - här hade fabrikören Axel Sjöberg allt i ett, bostad och fabrikslokaler...

Vi påbörjar vandringen västerut och stöter genast på Diedenska huset, ett köpmannahus från 1620-talet...

En titt in i Humlegatan bredvid huset...

Så ser det ut på baksidan...

På andra sidan två före detta fabrikslokaler som hört till Sjöbergska komplexet - i fabriken tillverkades kritor, tvål och vagnssmörja...

Ute på Östergatan igen, bredvid Diedenska huset står Thottska huset, som på 1970-talet genomgick en omfattande renovering (husets stomme utbyttes mot modernt byggnadsmaterial), men ger ändå en bild av hur ett rikemanshus såg ut utmed 1500-talets huvudgata i Malmö...

På andra sidan gatan ser vi snart tre köpmansgårdar på rad. Innanför det röda huset finns Rasmus Kieldsens gård från 1600-talet, i mitten Niels Kuntzes gård från första halvan av 1500-talet och längst bort har vi Bagerska gården från början av 1800-talet (inklämt mellan de två sistnämnda ett stenhus från 1870-talet)...

En titt in på Niels Kuntzes gård...

...där man hittar bar och restaurang idag...

Inne på Bagerska gården är det förskoleverksamhet...

En titt in i Bagersgatan - som förr ledde ner till stranden (man fick förstås först passera genom den stadsmur i sten som skyddade staden på havssidan)...

I hörnan Östergatan-Prostgatan ståtar ännu ett av senare tiders så kallade palats, nämligen Wienska palatset från 1885, som ritades åt en grosshandlare av arkitekten Alfred Arwidius, samme arkitekt som ritade Sjöbergska palatset. I byggnaden fanns tillverkning, lager, försäljning, privatbostad och rum åt tjänstefolket...

Vi fortsätter vandringen västerut, ungefär här vid kyrkan var gatan bredare i gamla tider och utgjorde ett mindre torg...

Sankt Petri kyrka började byggas på 1300-talet, huvudkyrkan var klar 1380. Den ersatte en romansk 1200-talskyrka, som troligen stod på samma plats. Förebilden för Sankt Petri anses vara Sankta Maria-kyrkan i Lubeck...

Går man in i kyrkan (öppen alla dagar 10-18) känner man att den är stor...

Altaruppsatsen är norra Europas största i trä...

Kollektkista med myntinkast för bidrag till kyrkan, hospitalet, omyndiga barn och änkor...

Krämarkapellet från 1400-talet...

Ute på gamla huvudstråket igen - framför kyrkan finns denna byggnad som är Gamla Riksbanken från 1888...

Östergatan övergår i Adelgatan, som lär betyda "den stora gatan"...

Vi stannar till vid det röda huset som är borgmästare Jacob Nichelsens stenhus från början av 1500-talet...

Huvudstråket fortsätter över Hamngatan...

På hörnan ner mot Hamngatan ser vi Hotell Savoy från början av 1900-talet där Sten Broman och Fritiof Nilsson Piraten hade stambord i restaurangen...

I korsningen Adelgatan-Västergatan-Frans Suellsgatan ser vi Hotell Kramer från 1878. Numera ägs hotellet av Scandic Hotels...

Följer vi Frans Suellsgatan ner till Norra Vallgatan kan vi se Frans Suell själv stå staty med modernare byggnader som fond...

I hörnan Västergatan-Frans Suellsgatan bodde myntmästaren och borgmästaren Jörgen Kock - huset är från 1524...

Det var Kock som på 1500-talet lät anlägga Stortorget strax intill...

...liksom ett rådhus vid torgets östra sida (fasaden ändrades under 1800-talet)...

Inne på den smala Kompanigatan bredvid Rådhuset hittar man på den kullerstensbelagda gården Kompanihuset som byggdes på 1520-talet, det användes som gilleshus för köpmän...

Tillbaka på Västergatan. Mitt emot Kocks hus står Dringenbergska gården (gula till höger i bild), en av Malmös äldsta gårdar - i källare och murverk finns rester av fem äldre byggnader, den äldsta från 1200-talet...

En liten bit västerut hittar vi Rosenvingeska huset som uppfördes av Anna Pedersdatter Rosenvinge år 1534...

Västergatan fortsätter ännu en bit västerut...

...men här vid Malmös första postmodernistiska hus viker jag av mot...

...Lilla Torg som tillkom i slutet av 1500-talet som ett komplement till Stortorget. Här såldes framför allt matvaror; varje sida av torget hade sin bestämda kategori av handlare...

Skulpturen Samling vid pumpen av Thure Thörn framställer denna uppdelning av torget mellan slaktare, bagare, fiskförsäljare och hökare (diversehandlare). I bakgrunden Hedmanska gården från 1700-talet med vissa delar från slutet av 1500-talet...

Bilderna från en stadsvandring längs gamla stråket i Malmö fredagen 21 februari 2020

Se även Skånska Resor: Strövtåg på Gamla Väster


fredag 21 februari 2020

Sköna platser på Österlen, del 3

...kända och okända ställen på Himlajorden
Utsikt över Österlens slätt uppifrån Glimmingehus övre våningar...

Låt oss ta det från början. Vi är på väg från Simrishamn mot nordväst - här en tillbakablick mot Sillastan...

Väl uppe på höjderna ser jag på håll byn Östra Vemmerlöv i gränslandet mellan slättbygd och skogsbygd...

Gamla vackra gatehus längs Bygatan...

Utsikt mot gamla bränneriet där det idag finns bageri och café...

På höjden står kyrkan i Östra Vemmerlöv...

Ett par kilometer nordöst om byn finns den fina Gyllebosjön med lummig lövskogsgrönska längs stränderna...

På en udde i sjön kan man, åtminstone söndagar 10-12, se Gyllebo slott...

...och den äldre borgruinen...

På vägen tillbaka till Simrishamn passerar jag genom den idylliska byn Gladsax...

...som ruvar på historiska minnen - öster om kyrkan finns resterna av en medeltida borg, Gladsax var en tid ett eget kungligt län i Skåne...

Men vad nu? På vägen mot stan ser jag plötsligt en hel bergvägg resa sig ur marken...

Ett stup på slätten, en väldigt gammal förkastningsbrant kallad Impan och området utgör idag naturreservat...

Från Gröstorp tar jag cykelvägen in till stan genom den vackra dalen där Tommarpsån rinner...

Sommar, turisterna strömmar till stan och gatuserveringarna kantar Storgatan...

Även de små gatorna med äldre Simrishamnshus är värda ett besök, som här vy från Stora Norregatan...

Rosentorget i Simrishamn - fullt med unika, gamla ros-sorter från Österlens byar och fiskelägen...

När man är här kan man gärna göra ett besök i Bäckhalladalen strax norr om Simrishamn, ett utmarksområde som blivit populärt naturreservat...

En ny utflykt som går rakt västerut, från Gamla Rikstolvan ser jag bronsåldershögen Kvejsehög...

Framme i byn Järrestad tittar jag på utsikten tillbaka österut - långt borta ser man bland annat det breda västtornet på kyrkan i byn Simris...

Järrestads gamla medeltidskyrka, nykalkad och fin...

Stockholmsvägen i Järrestad...

Jarladösen som man kan se vid gården Stendala...

En bit norr om byn...

...finns ängen med de fantastiska Järrestads hällristningar...

Skepp är ett vanligt motiv, men även många andra - den berömda ristningen Dansaren finns också här...

Sol över Tommarpsån...

I riktning västerut mot Östra Tommarp rinner ån fram i en djupt nerskuren ravin...

När vi närmar oss byn Östra Tommarp ligger de gamla vattenkvarnarna på rad - här dammen vid Ullspinneriet...

Här låg den medeltida staden Tumathorp under flera hundra år, Bygatan i Tommarp har samma sträckning som en av gatorna i den forna staden - till höger Skolmuséet inrymt in Tommarps gamla skolhus från 1727...

Passerar Esbjörnska huset från 1700-talet...

Östra Tommarps kyrka, dock inte den medeltida som revs på 1800-talet...

Klosterplatsen - här låg klostret i staden under åren 1150-1540...

Kalkugnen från 1862...

Uppe vid väg 11 står minnesstenen över Henrik Wranér - han var journalist, författare, folklivsskildrare, tecknare och textare. På Österlen är han mest känd för sina humoristiska skildringar av allmogelivet på bygdemål...

Utsikt från kullen norr om Östra Tommarp...

Väster om byn passerar vi Tågarpsdösen, som egentligen är en gånggrift, en megalitgrav från bondestenålder - sextusen år gammal...

Snart är vi i Gärsnäs där man kan ta en fika på Norrmans Conditori...

...eller sova över på Vita huset B&B...

Jag gör en liten avstickare söderut och tittar på Gärsnäs slott...

...innan jag styr mot nordväst - passerar kyrkan i Stiby...

...och tar vägen genom Komstad...

...för att återse Komsta stengravar - här bröt man kalksten redan på 1100-talet...

På återvägen blir det besök på Drömbageriet i Komstad...

Tillbaka i Simrishamn påbörjar vi en ny utflykt, den här gången mot sydväst - här har vi nått fram till före detta smedjan i den urgamla byn Simris...

Gammal kyrkby med medeltida kyrka med väldigt fint brett västtorn...

En av de märkliga runstenar som står invid kyrkan...

Vy från en av Simris mindre gator, Byadammsvägen, om jag minns rätt...

Färden fortsätter mot sydväst - här vy tillbaka mot Simris och dalgången norrut...

Snart kommer vi till byn Östra Nöbbelöv där vi kan titta på den vackra kyrkan...

...beundra den vida utsikten från kyrkogården...

...eller vandra längs hus och gårdar vid den gamla byavägen...

Via Gislöv och Gnalöv letar vi oss fram till Lyckornas väg varifrån vi kan blicka söderut mot Glimminge by...

Där finner vi även Glimminge gård...

...och en bit söder om gården öppnar sig denna vy ner mot slätten och mot Skilling vid havet...

Typiskt äldre hus i Lilla Glimminge...

Utsikt bort mot den ännu äldre medeltidsborgen Glimmingehus...

Tillbaka i Glimminge by...

Färden fortsätter längs Lyckornas väg till den gamla kyrkbyn Bolshög...

Strax intill ser vi också Bolshögen, gravhög från bronsåldern...

Nu styr vi söderut och snart ser vi kyrktornet i Vallby sticka upp på höger sida...

Svänger till höger mot Vallby och passerar den lilla byn Rogamad...

Vi närmar oss kyrkbyn Vallby...

Kyrkan är från 1100-talet. År 1697 inrättades en gravkammare i det norra vapenhuset - det finns faktiskt en glugg som man titta in genom...

...och se in i det Rosencrantzska gravkoret, i de två stora kopparkistorna ligger Mette och Holger, herrskap på Glimmingehus och på väggen hänger deras adelsvapen...

Turen avrundas med lunch på närbelägna Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltida borg...

Vy ner mot borggården och ut över Österlens slätter...

Bilderna från utflykter i Järrestads härad på Österlen under 2019. Fortsättning följer...

Se även tidigare avsnitt i denna serie på Skånska Resor:

Sköna platser på Österlen

Sköna platser på Österlen, del 2