tisdag 22 oktober 2019

Höst vid Vårhallen

...fridens klippor
Söndag när stillhet sänkt sig över Vårhallens klippor...

Mäktiga blocken av hallasten vilar i ro...

Stilla söndag vid Vårhallen...

Höstens färger skänker värme...

En gång roade sig en jätte med att kasta tärning med stenarna...

Vyn mot norr...

Små flammor ramar in stranden...

En och annan vresros dröjer sig kvar...

Vårhallens vackra vyer...

Utsikten mot den lilla staden i söder...

Stilla söndag vid Vårhallen...

Bilderna från en liten utflykt till Vårhallen söndag 20 oktober 2019

Se även Skånska Resor: Höst i Simrishamn.


Höst i Simrishamn

...nu blommar det
Höstens färger gör sig gällande överallt...

Men i parken vid Strandvägen blommar det - här näva i blå färg...

...och en rosa variant...

Höstkrokus - visst finns dom...

Annars är det höstens vackra dova färger...

Kyrkogården bjuder alltid på fina kontraster i höstens tid...

Gamla vackra skolbyggnader i höstlig inramning...

Suckarnas gång är inte allt för tung utan går i lätta höstliga färger...

Bilderna från liten parkpromenad i Simrishamn söndag 20 oktober 2019


måndag 21 oktober 2019

Bolshögs socken

...märkligast på Österlen
Tre byar, Gnalöv, Glimminge och Västanbäck - men kyrkan och kyrkbyn ligger inte i socknen...

Och så var det det med Glimminge - var ligger det egentligen? Men vi tar det från början. Jag kommer från Simrishamn och har cyklat över Simris och Viarp - vid denna korsning...

...kan man svänga söderut mot byn Gnalövs koncentration av hus och gårdar...

Men byn är rätt utsträckt och jag börjar i norra änden bort mot Tommarpsåns dalgång...

...där man kan se några av de många fornminnena i socknen - här två av Konehögarna från bronsålder...

På tillbakavägen lägger jag märke till Björn & Maria, galleri och event - konst och musik är en av de verksamheter som tagit över i många av Österlens byar när annat försvunnit...

Nu söderut mot Gnalöv "centrum"...

...där det finns plats för kärlek...

Gnalöv gård som också rymmer B&B - en annan paradgren inom det österlenska nutida näringslivet...

Nu går färden vidare västerut längs Lyckornas väg...

På södra sidan början man redan skönja beteslandskapet mot Glimminge gård och där bortom den märkliga kullen som syns på långt håll...

I flera riktningar utstrålar områden med betesmarker och våtmarker...

Jag svänger vänster in på en liten grusväg och ser redan på håll klungan av hus i Glimminge by...

Det var lantarbetare och hantverkare som bodde här alldeles intill den stora gården...

Jag skulle väl tro att många av husen idag har förvandlats till fritidshus...

In till höger har vi några hus...

De flesta finns till vänster...

Jag kan leva min in i en tid när det var liv och rörelse här, vuxna på väg till arbetsuppgifter och barn som lekte på vägen...

Här ser det ut att ha varit affär...

Jag fortsätter österut...

Exempel på gatehus...

...och ytterligare ett...

Utblick över betesmarkerna norr om byn...

...och här kommer kossorna vandrande...

Tillbakablick på byn...

...och här har vi mangårdsbyggnaden till Glimminge gård som ligger strax söder om byn...

Ekonomibyggnader till gården...

...och här boningshuset från framsidan - Glimminge gård var en så kallad plattgård under Glimmingehus...

Nu går vägen rakt söderut och man vet inte vart...

På höger sida ser man Bjeret, på skånska är det ett litet berg eller kulle - inte helt fel här, såg att det rör sig om en urbergshorst...

Här får man utsikt - där nere ser jag kyrkan i Östra Tommarp...

...där har vi kyrkan i Östra Nöbbelöv...

Om jag fortsätter zooma så kan jag fånga möllan i Gislöv...

...och höghuset i Simrishamn...

Nu kommer jag över kanten i söder och vyn öppnar sig ner mot Skillinge och havet. Till vänster ser vi skogen i Gislövs Stjärna (den hörde dock till Glivarps by i Vallby socken) - nedanför skymtar Stjärnegården...

Där ser jag ingången till dansplatsen i Gislövs stjärna...

Landskapet söderut och Stjärnevägen där jag nu ska fortsätta...

Passerar Bummelgården...

...och Glimminge B&B...

Ser en fin gravhög med bevarad stenkant. Den kallas Lättshög och tillhör Östra Hoby socken (sockengränsen passerar snett över vägen just här)...

Nu svänger jag in på Glimmingevägen - jag lägger märke till att de kallar detta för Lilla Glimminge...

Glimmingevägen slingrar sig fram och husen fördelar sig på ett antal sidovägar...

Förmodligen har även dessa hus, med liten täppa och ev lite mark, tillhört lantarbetare...

Jag tar Bjervägen tillbaka över höjden...

Här ifrån kan jag också zooma in utsikten mot väster - Glimmingehus och trakten där omkring hörde till Vallby socken (även där finns det bebyggelse som kallas Glimminge)...

I väster ser jag också betesmarkerna mot Västanbäck...

Passerar åter genom Glimminge by...

På väg ut mot Lyckornas väg ser jag också det som en gång var byns skola...

Jag följer Lyckornas väg en liten bit västerut och snart är det dags att svänga vänster igen...

...in mot den lilla byn Västanbäck som består av ett mindre antal gårdar...

Kossorna är rätt nyfikna på min ankomst...

Katten vill inte bli störd, den har just hittat en så bra plats...

Själv är jag lycklig att få se en gödselstack - rena nostalgitrippen till min barndom...

Ute på Lyckornas väg och nu börjar vi närma oss målet, nämligen Bolshög och Bolshögs kyrka...

Till vänster om vägen har vi själva Bolshögen - bronsåldershögen som gett namn åt byn och hela socknen...

Sägnerna berättar lite olika, en säger att kung Boel är begravd här, en annan att jättekvinnan Boel ligger här och vaktar sin begravda skatt. Det finns också historier om en underjordisk tunnel mellan högen och en brunn på Glimmingehus...

Bolshögs kyrka byggdes i mitten av 1100-talet, kanske på initiativ av stormannen på Glimminge gård, som har anor tillbaka till vikingatid, och inspirerad av den närliggande kungs- och klosterstaden Tumathorp...

Det märkliga är att kyrkan, som är sockenkyrka för Bolshögs socken, ligger ca sexhundra meter innanför gränsen till Tommarps socken. Gränsen kan ju ha gått längre västerut från början och sen ändrats. Men varför? Eller. Om kyrkan hamnade "fel" från början - varför har inte sockengränsen korrigerats senare? Det är något av en gåta.

Det är nog ingen slump att kyrkan byggdes på just den här platsen. Kanske var detta redan en helig plats för "hedningarna" (Bolshögen ligger tvåhundra meter från kyrkan och norr om finns ett forntida gravfält) och det var viktigt för den nya trons förkunnare att ta över folkliga traditioner?

Kyrkan har byggts om och till under historiens gång. Här har man dock plockat fram delar av den ursprungliga portalen på sydsidan...

Och här är delar av portalen på norra sidan - det var där kvinnorna gick in i kyrkan...

Vy från byn Bolshög...

En sista blick på kyrkan i Bolshög innan återfärd...

Bilderna från en cykeltur i Bolshögs socken lördag 19 oktober 2019