torsdag 25 februari 2016

Haväng en pärla på Österlen

...något av ett jordiskt paradis
I Albo härad, norr om Stenshuvud, norr om Kivik, i de nordligaste delarna av Österlen, ligger det område som bär namnet Haväng...

...kring Verkeåns utlopp vid den plats där sägenstaden Male en gång ska ha legat

Säkert är att Skepparpsgården legat och ligger där än i dag

Gården har anor från tidigt 1700-tal

Denna fyrlängade korsvirkesgård...

...är sen 1952 ett vandrarhem i Svenska Turistföreningens regi

Nu ger vi oss ut på strandängarna söder om Verkeåns mynning (och som hänger ihop med Vitemölla strandbackar i ett naturreservat)

...och finner ro vid långa sandstranden

Verkeån rinner ut här, efter att ha runnit genom ett långsträckt naturreservat

I havet utanför åns utlopp finns bland annat rester av en tiotusen år gammal tallskog och rester av en äldre hamnanläggning. Här görs fynd av bärnsten, som är stelnad kåda, och av forntida mynt och föremål

En gammal kulturbygd som är rik på fornlämningar...

Märkligast är Havängsdösen, som blåste fram ur sanden i en storm år 1843

"Det vilar en förunderlig stämning av enslighet och tidlöshet kring denna strand. Världen är så långt borta, man är ensam med de minnen av forntid som susar kring platsen", skrev Inge Löfström i sin bok "Detta är Österlen"

Och visst är det så...

Norr om Verkeån breder hedmarken ut sig på Ravlundafältet, som hålls öppet genom att det betas av boskap från trakten

Ålabodarna

Här sträcker sig stranden miltals norrut längs Hanöbukten


Men vi återvänder söderut och går istället in i Verkeåns dalgång där vi på håll kan se Lindgrens länga (som figurerade i tv-serien "Bombi Bitt och jag" som "Franskans hus")...

...liksom kossorna i hagen

Lindgrens länga är numera Havängs museum, där man bland annat kan se hur ett torp såg ut förr i världen

Öradekaren, en fiskfälla från 1600-talen, nu nyrenoverad, finns i Verkeån inte långt från utloppet

Efter en härlig dag säger vi adjö till mystiken och historiens vingesus i HavängInga kommentarer:

Skicka en kommentar