torsdag 25 februari 2016

Malmö på tvären

...eller det ursprungliga stråket
Vi är så vana vid att Malmö är orienterat i nord-sydlig riktning längs de stora affärsstråken Södergatan-Södra Förstadsgatan osv. Låt oss berätta en annan historia. Före 1800-talet fanns det inget Drottningtorg. Här tog stans huvudstråk slut. Här var det stadsvall och stadsport. Rakt fram i bild Sjöbergska palatset, en senare skapelse.

Vi talar om det ursprungliga stråk som anlades i öst-västlig riktning på några sandbankar i långt förgången tid. Det är här allting har hänt under många hundra år i Malmö. Inte undra på att här finns många äldre hus. På bilden ser vi Diedenska huset och Thottska huset.

Utsikt från tvärgatan mitt emot

En titt in i gränden bredvid Diedenska huset

En titt in på gården i kvarteret S:t Gertrud

Caroli kyrka som är av senare datum

Tillbakablick på Östergatan, som det ursprungliga stråket heter i den här änden

Naturligtvis bodde inte vanligt enkelt folk längs det fina stråket. Det fattiga arbetsfolket bodde i Caroli-kvarteren. Dessa är sen länge rivna. Ett hus som överlevt är Ebbas hus.


Tillbaka på Östergatan, närmare bestämt Wienska palatset, som ritades åt en grosshandlare av arkitekten Alfred Arwidius. I den tidens borgerliga palats ingick ofta hela kitet med tillverkning, lager, försäljning, privatbostad för herrskapet, rum åt tjänstefolket osv i samma byggnad.

Skånska Dagbladets redaktion hittar vi också här

Gamla Riksbankshuset, också känt som "Pittahuset"

Strax bakom Riksbankshuset finner vi den medeltida kyrkan...

...Sankt Petri, som naturligtvis var oerhört viktig i det gamla Malmö och det är ingen tillfällighet att den ligger här mitt i den gamla staden, precis intill det stora stråket.

Kommen så här långt måste jag lyssna till den kropp som skriker efter mat och lunch blir det på Ingelsta Kalkon.

Med nya krafter fortsätter jag färden längs stråket, som nu byter namn till Adelgatan, den ädlaste delen med de förnämsta och rikaste medborgarna. Det röda huset är borgmästare Hans Michelsens hus från början av 1500-talet.

Vi har nu passerat över Hamngatan och stråket fortsätter på andra sidan, fortfarande under namnet Adelgatan för att snart byta namn till Västergatan.

Första tvärgatan till höger heter Frans Suellsgatan. Till vänster har vi ett gult hus, Dringenbergska gården, en av Malmös äldsta gårdar.

Runt hörnet finner vi Frans Suell själv stå staty

Tillbaka på stråket, som nu heter Västergatan, och betraktar huset där en annan betydelsefull man bodde, nämligen myntmästaren och borgmästaren Jörgen Kock.

Det var Kock som på 1500-talet lät anlägga Stortorget strax intill...

...liksom rådhuset

I gränden bredvid rådhuset hittar man också Kompanihuset, ett gilleshus för köpmän

Vi fortsätter på Västergatan och får snart syn på Rosenvingeska huset

På tavlan står det:
Ack människa, betänk din lott,
Hur Gud av jord dig skapat blott,
Hur döden smyger, tjuven lik,
och rycker bort både arm och rik

Efter dessa visdomsord fortsätter jag Västergatan fram

...och när jag passerar över Gråbrödersgatan tittar jag norrut och upptäcker Niagara

...liksom "Urbana hängsel", som prisas, men som jag ser som en grotesk skapelse

Då fortsätter jag hellre på Västergatan, som nu närmar sig sitt slut. Vi befinner oss nu på Gamla Väster, ett område som förr beboddes av arbetare och hantverkare.

Några av småhusen, där familjer bodde i generationer, finns kvar.

Området har klarat sig relativt bra undan saneringar och rivningar och har sen 80-talets spekulationsvåg blivit attraktivt för mer välbeställda skikt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar