tisdag 22 maj 2018

Vandring till Södra Björstorps Gård

...herrgården med sexton sidor
Södra Björstorp är en unik anläggning utan motstycke, skriver Länsstyrelsen...

Jag stiger av SkåneExpressen4 här vid hållplats Brunsvik, två minuter söderut från Brösarp. Jag följer skylten S Björstorp in till vänster (vägen heter Smelyckevägen)...

Efter några minuters promenad styr jag in till vänster på Södra Björstorpsvägen som är en allé - första biten går den genom skog...

...sen öppnar sig landskapet på höger sida och redan här kan man skymta herrgården...

...och zoomar man lite så framträder den klarare...

På vänster sida dyker det upp en solbelyst damm och jag slår mig ner i gröngräset för att dricka förmiddagskaffe innan jag fortsätter...

Två färggranna andhannar gör mig sällskap - jag tror inte det är kaffe de vill ha...

Färden fortsätter längs den sköna allén...

Från en liten kulle kan jag nu blicka ner mot Södra Björstorps Gård - ett säteri med anor tillbaka till 1300-talet...

De nuvarande byggnaderna är från 1700-talet...

Ett särpräglat exempel på 1700-talets arkitektur - på insidan en åttkantig gård och på utsidan sexton sidor (se flygbild längre fram)...

Dessutom utjämnas nivåskillnaderna så att på nordsidan, med boningshuset, blir det två våningar...

Gården har en borgliknande form med åtta sammanbyggda längor. På norra sidan finns också trädgården med bland annat två stora dammar (som vi ska se längre fram)...

Uppfarten till gården kantas av en allé och höga stengärdesgårdar...

Nu är jag framme vid gården...

...och börjar med att ta en titt...

...in genom stora porten...

Utsikten rakt fram...

...åt höger...

...och till vänster...

Boningshuset

Förutom de ekonomibyggnader som ingår i gårdsbyggnaden så finns ett fristående stall...

...från 1849...

Jag fortsätter runt gården...

...och ser då också det friliggande bränneriet i gråsten...

...som använts för konstutställningar...

Härifrån kan jag se norra sidan...

...och gårdsparken...

...med de två dammarna som löper ut mot norr...

Mycket intressant, tänker jag när jag blickar tillbaka på återvägen...

Lide grann från ovan - se bättre bild på säteriets hemsida: Södra Björstorp.

Bilderna (utom den sista) från ett besök vid Södra Björstorps gård söndag 20 maj 2018. Vandringen är inte särskilt lång, ca en kilometer är sträckan från väg 19 till herrgården. Skulle man gå från Brösarp så är det ytterligare någon km.
Obs! Uppdatering: Tyvärr har gården förstörts i en brand den 9 sept 2018. Man kan hoppas att den kommer att byggas upp igen och återställas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar