tisdag 1 maj 2018

Borrie kyrka

...en av stiftets mest intressanta kyrkobyggnader
På en höjd i den lilla byn Borrie ute på landsbygden i Herrestads härad finner man denna kyrka...

Så nätt och anspråkslös som många av de ursprungliga kyrkorna var - med sin form och oputsade murverk är Borrie kyrka själva sinnebilden för en romansk kyrka...

Borrie socken var en av de minsta - här gården som återstår idag i byn...

Den vackra utsikten från kyrkogården...

Kyrkan är byggd i en blandning av gul sandsten och grå kalksten enligt det romanska konceptet med långhus, lägre och smalare kor och slutligen en halvrund absid längst i öster...

Det har funnits ett torn, idag återstår bara ruinrester av detta - tornet fanns inte från början utan tillkom troligtvis under 1400-talet...

Av byggnadsstil och delar av interiören har man tidsbestämt kyrkans tillkomst till början av 1100-talet...

Enligt svenska kyrkan är byggstilen inte bara romansk utan inspirerad från anglo-iriskt håll...

Kvinnornas ingång på norra sidan...

Västsidan med ruinerna av tornet - i slutet av 1800-talet övergavs kyrkan och fick förfalla...

Här sydsidan med männens ingång, här har dessutom funnits ett vapenhus (ej ursprungligt, tillkom senare). På 1920-talet räddades kyrkan...

...restaurerades och återställdes i sitt ursprungliga skick...

Bild från insidan av det restaurerade långhuset, observera det platta trätaket - så såg det ut i de ursprungliga stenkyrkorna...

Den så kallade triumfbågen som skiljer långhus från koret...

...och på ömse sidor altarnischer som vaktas av skulpterade lejon och ryttarfigurer...

På norra långhusväggen hänger detta triumfkrucifix från 1400-talet...

Avslutningsbild från kyrkogården med utsikt mot granngården och det omgivande jordbrukslandskapet...

Bilderna från ett besök i Borrie fredag 27 april 2018. Jag har förstått att det finns de som tvivlar på att kyrkan är så gammal som sägs. De menar att den kan vara byggd betydligt senare av återanvänt material från annan kyrka, men att det krävs undersökningar för att eventuellt kunna fastställa detta.


Se även Skånska Resor: Upptäcktsfärden till Borrie


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar