tisdag 1 maj 2018

Kring kyrkan i Stora Herrestad

...herrgård, tingshus, prästgård och gästis
Kyrkan i Stora Herrestad tillhör de tidiga romanska - långhus och kor byggdes troligen under första halvan av 1100-talet, det breda västtornet tillkom förmodligen i slutet av samma århundrade, enligt Svenska kyrkan...

Bild från norra sidan - här finns en tillbyggnad från 1700-talet...

Här finner vi också en egen kyrkogård för ägarfamiljer till herrgården...

En stor sten för "godsägaren, konsuln och riddaren" John Robert Lundgren - han ärvde godset efter sin far kommerserådet Carl Martin Lundgren i Ystad som köpte gården 1819...

Ägarfamiljer har kommit och gått, godset har anor tillbaka till tidig medeltid och säkert var det herremannen här som lät bygga kyrkan...

Gods och kyrka ligger bokstavligen nästan vägg i vägg - i det mäktiga västtornet fanns tidigare en emporvåning, en läktaranordning med plats för herrskapet...

Jag tar mig en titt på insidan...

Dopfunten är huggen i sandsten och från början av 1200-talet eller kanske samtida med kyrkan...

Predikstolen är från 1602 i dansk renässansstil, läser jag...

Altaret är också från 1600-talet och tavlan förställer den heliga nattvarden...

Från kyrkogårdsgången utanför blickar man in mot herrgårdsparken...

Jag tar mig även en titt på herrgårdsbyggnaderna...

...säteriets boningslänga är ett stenhus i två våningar från mitten av 1700-talet...

Invid kyrkan finner man också gamla tingshuset från 1802...

...som var i bruk som tingsplats för Herrestads härad fram till 1878 - idag är det museum och plats för Herrestads och Ljunits hembygdsföreningar...

Utanför kan man också se den så kallade Stigstenen som förr låg framför gästgiveriet - inhuggna runor förkunnar: "Tröttom sitta på mig bäst, tungom hjälper jag till häst"

Öster om kyrkan ser jag detta hus, som jag tror är den gamla prästgården...

...och där ifrån kan man blicka in mot kyrkan (och strax bortom den herrgården)...

På andra sidan gatan, mitt emot kyrkan, har vi den gamla gästgivaregården...

...med anor tillbaka till 1600-talet...

Bilderna från ett besök i Stora Herrestad fredagen den 27 april 2018

Se även Skånska Resor: Upptäcktsfärden till Borrie


Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar