fredag 11 maj 2018

Charlottenlunds slott

...nyare slott med drag av medeltidsromantik
I Ystads kommun, nära Svarte, finner vi Charlottenlunds slott, byggt 1849 i medeltidsromantisk stil...

Vid Västra Kustvägen hittar man ingången till slottsallén...

...som leder uppför backarna cirka 800 meter...

Då ser man slottet på höger sida...

Slottet betraktat från sidan när man kommer upp jämsides med byggnaden...

Slottet är privat och inte öppet för allmänheten - här betraktat från vägen som leder genom slottsområdet...

Charlottenlund tillhörde från början Marsvinsholms gods och hette då Snårestads säteri...

Gården avstyckades 1841 och köptes 1848 av greven, bankmannen och politikern Arvid Posse...

Det var han som lät uppföra den nuvarande byggnaden...

...i rött tegel med en tornliknande påbyggnad med lanternin i mitten - Charlottenlund påminner lite om Akademiska föreningens stora tegelborg i Lund som ritats av samme arkitekt...

År 1902 kom godset i "sockerkungen" Jacob Lachmanns ägo (han ägde bland annat sockerbruken i Köpingebro och Skivarp) - slottet tillhör fortfarande släkten Lachman...

Till slottet hör ett antal ekonomibyggnader - här några av de äldre...

...och här några av de nyare...

Vy ut över landskapet nordöst om slottet...

...och här utsikt över det småkuperade jordbrukslandskapet med mindre lövskogsdungar sydväst om slottet...

Efter avslutat besök rullar jag på cykel ned mot slottsallén...

Bilderna från ett besök på Charlottenlunds slott onsdag 9 maj 2018

Se även Skånska Resor: Sommar vid Sydkusten


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar