fredag 11 maj 2018

Disas Ting

...mäktigt fornminne vid havet i Svarte
Utmed Västra Kustvägen i Svarte står Disas Ting, en rektangulär stenkrets från forntid. Enligt traditionen ska en gång "Jungfru Disa" ha hållit ting här, därav namnet...

Den södra sidan, utåt havet, är mest imponerande och bäst bevarad...

Sydöstra hörnet i rektangeln. År 1920 gjordes en arkeologisk undersökning och man fann kullerstenslager och brända människoben inuti stenkretsen - man tolkade det då som resterna av en grav från äldre järnåldern...

Vy från sten i nordvästra hörnet. En annan tolkning är att Disas Ting varit en långdös från yngre stenåldern - en eller flera gravkammare täcktes med en rektangulär jordhög med stående stenblock längs sidorna...

Utsikten från sydvästra hörnet...

Södra sidan mot havet...

Bilderna från en utflykt till Svarte och sydkusten onsdag 9 maj 2018

Se även Skånska Resor: Sommar vid Sydkusten


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar