onsdag 30 maj 2018

Skansen i Simrishamn

...värdefull rest av gammal naturbetesmark
Skansen-området i södra Simrishamn är en rest av ett tidigare sammanhållet större utmarksområde...

 Området har betats under långa tider och det har satt sin prägel på området - namnet kommer sig av den befästningsanläggning (skans) som uppfördes vid hamnen under 1700-talet... 

Torrare partier växlar med fuktigare och små våtmarker - lövgrodor lär höras under vårnätter...

Berget går i dagen över större delen av området (det är också anledningen till att det inte har kunnat odlas utan använts för bete) - flera hällristningar från bronsålder finns i naturreservatet...

I den västra delen av området (väster om Branteviksvägen) finner man ett stort fyrkantigt flyttblock...

...som kallas Tjyvasten - enligt traditionen blev tjuvar rannsakade här förr i tiden...

Trots sin litenhet så rymmer området en stor artrikedom - vid en inventering på 80-talet hittade man 288 växtarter...

Här blommande hagtornsbuske...

Bild från östra delen av området...

...med lövträd och klippor på väg ned mot havet...

Stranden nedanför ängarna - utsikt mot Simrislund…

...en skön och fridfull plats...

Hela Simrishamns-området vilar på sandsten (hallasten) från ett femhundra miljoner år gammalt hav - vid den här stranden kan man, på sina håll, se böljeslagsmärken från detta urtida hav...

Vid stranden hittar jag årets första kärringtand - en av många gula blommor som blommar nu...

Bilderna från en utflykt till Skansen söndag 27 maj 2018Inga kommentarer:

Skicka en kommentar