fredag 1 juni 2018

Hällkistan vid Gislövshammar

...fornminne värt att vårda
Strax norr om det lilla fiskeläget Gislövshammar hittar man hällkistan...

Från kustvägen rakt ned längs den här lilla vägen...

...finner man den nära fyratusen år gamla hällkistan (som ursprungligen funnits i en hög, tretton meter i diameter och en meter hög)…

"Konstruktionen av kistan, dess användning och gjorda fynd pekar mot en datering runt skiftet stenålder/bronsålder, dvs cirka 1 800 f Kr och därefter en långvarig användning", läser jag på informationsskylten...

Hällkistan påträffades av militärer och grävdes ut av arkeolog 1940, men sen förföll vården av minnet. Nu har minnet röjts från växter och försetts med informationstavla tack vare eldsjälen Kai Holmgren, 80 år - se Österlenmagasinet: Kai gör det förflutna synligt.

Bilderna från ett besök vid hällkistan norr om Gislövshammar onsdag 30 maj 2018


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar