fredag 8 juni 2018

Se det gamla Malmö

...och hör historiens vingesus
Staden Malmö har gamla anor och målet för min upptäcktsresa är att hitta de äldsta spåren...

Det här huset hittar jag på en innergård vid den smala Kompanigatan som går mellan Stortorget och Kalendegatan...

Kompanihuset från 1520-talet var ett gilleshus för Danska kompaniet, en sammanslutning av köpmän - huset är dock långt ifrån den äldsta bevarade byggnaden...

Nära intill hittar jag Sankt Petrikyrkan...

...en mäktig sak som byggdes på 1300-talet...

Malmö anlades dock redan på 1200-talet (på en sandbank, som inåt land avgränsades av Rörsjöarna) och huvudstråket gick i öst-västlig riktning och har idag namnet Adelgatan i mitten och Östergatan och Västergatan som fortsättningen i respektive väderstreck...

Vid Adelgatan (i höjd med kyrkan) var gatan bredare och fungerade som torg...

Här hittar vi bland annat Jacob Nickelsens hus, det höga, röda trappgavelhuset från 1519. Huset, liksom den gula byggnaden till höger om är dock byggda ovanpå källarna av hus från 1200-talet - dessa källarvalv är de äldst bevarade byggnaderna i Malmö...

Jag har nu förflyttat mig längs det gamla huvudstråket till den del av gatan som numera bär namnet Västergatan där jag hade tänkt titta på Jörgen Kocks hus, som dock är föremål för renovering - därför plockar jag fram en tidigare bild...

Här har vi det, myntmästaren och borgmästaren Jörgen Kocks imponerande hus och gård från 1525. Under Kocks ledning upplevde Malmö en storhetstid - det var också nu som Stortorget kom till...

...och bara en liten bit längre fram på Västergatan hittar jag Rosenvingehuset från 1534...

Jag dröjer kvar ett tag på Gamla Väster - en stadsdel som lyckades undgå rivningsraseriet och där man kan hitta äldre bebyggelse som här vid Jöns Filsgatan...

...och Jacob Nilsgatan...

...där man bland andra kan betrakta de här husen...

Jag återvänder till Stortorget som tillkom under storhetstiden på 1500-talet...

...då även rådhuset kom till - det stod klart 1547 (fasaden har sen byggts om vid några tillfällen)

Lilla Torg tillkom på 1590-talet som en utvidgning av Stortorget...

Vid södra delen av Lilla Torg finns Hedmanska gården, en korsvirkesgård som är lika gammal som torget...

Vy från Hjulhamnsgatan i riktning mot Lilla Torg...

Vi går nu över till de östra delarna av Gamla staden, nämligen Caroli-kvarteren, som inte hade samma tur som Gamla väster utan jämnades med marken under 60- och 70-talet. Ett undantag är Ebbas hus på bilden - huset hittar man på Snapperupsgatan…

Men Östergatan finns kvar och längs den hittar man även flera riktigt gamla hus, där ibland kvarteret Sankt Gertrud med tre stora borgargårdar...

...där ibland Niels Kuntzes gård från femtonhundratalet...

Här två andra hus, till vänster Diedenska huset från början av 1600-talet och till höger Thottska huset från 1500-talet och Malmös äldsta bevarade korsvirkeshus...

Bagersgatan var en av flera sidogator, som från Östergatan ledde ner mot stranden (fast först måste man passera ut genom den höga stadsmuren mot havet)…

På norra sidan fanns ingen kanal som idag utan havet gick ända fram till nuvarande Norra Vallgatan. Utanför stadsmuren drog man upp fiskebåtarna på stranden - det fanns inte heller någon hamn...

Något som den här mannen, Frans Suell, som står staty mitt emot Börshuset, ändrade på - i slutet av 1700-talet tog han initiativ till byggandet av en riktig hamn i Malmö...

Slutbilden får symbolisera tidens gång i Malmö, Frans Suell från 1700-talet och början av 1800-talet till vänster, till höger ser vi Gamla hamnkontoret från 1910 och i mitten Malmö Live från 2015...

Bilderna från en stadsvandring i Malmö tisdag 5 juni 2018

Se även Skånska Resor: Katrinetorp Landeri i Malmö


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar