fredag 14 april 2017

Tunbyholms slott

...ett av Skånes glömda renässansslott
Vid den lilla Tunbyholmssjön mellan Smedstorp och Sankt Olof finner man Tunbyholms slott

Anläggningen har ursprungligen varit trelängad. Idag återstår en tvåvånings huvudbyggnad och två friliggande flyglar med pyramidformiga tak.

Slottet uppfördes ursprungligen 1634

...och var då ett framstående exempel i Skåne på Christian IV:s renässans.Bloggar om historia, kultur


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar