lördag 8 april 2017

Forsemölla vattenfall

...och Sträntemölla naturreservat
Nästan lodrät faller vattnet nedför bergväggen här vid Forsemölla

Med buss från Simrishamn anlände jag till Sträntemölla vid vägen mellan Gyllebo och Rörum. Vattenmöllan, som har anor tillbaka till 1300-talet (nuvarande byggnad lär vara från 1700-talet), tog sitt vatten från Rörums södra å.

Nere vid vägen finns en parkeringsplats vid ingången till naturreservatet. På informationstavlan får man veta vad som finns i reservatet som sträcker ut sig på både norra och södra sidan av vägen.

Det är tidig vår, början av april, när jag besöker reservatet den här gången.

En blick ut mot intilliggande ängsmark

Snart kommer man in i den vårliga bokskogen, vars lövverk ännu inte slagit ut...

...men som allt mera fylls av blommande vitsippor på marken

Det bär uppför och snart kommer jag till den damm...

...som via en vattenränna försåg möllan med kraft

Här betraktad från andra hållet

Vid möllan kan man passera över ån inte bara vid dammen utan också här på en liten träbro

Nedströms, vid fallen, finns både utsiktsplats och fikabord

Här har vi den övre delen av fallet...

Här betraktat en bit längre bort, strax före nästa etapp...

Jag förflyttar mig för att få en bättre utsiktsplats mot fallet och passar på att uppmärksamma den gula svalörten som blommar här nu.

Uppifrån ravinkanten betraktar jag fallet och här ser man tydligt de två delarna...

Jag går ner för att titta närmare på den nedre delen av fallet...

För en skåning är detta häftigt...

...men oberörd fortsätter Rörums södra å sitt lopp mot havet

Bilderna från en utflykt till Forsemölla torsdag 6 april 2017

Se också Skånska Resor: En utflykt till Rörums backar


Bloggar om natur, österlen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar