lördag 1 april 2017

Bollerups borg

...mäktigt medeltidsslott på Österlen
Lite i samma stil som Örups slott och Glimmingehus - borgar som också haft några adelssläkter gemensamma. Borgen användes under lång tid som spannmålsmagasin, men restaurerades på 1940-talet.

Det stora stenhuset är uppfört i slutet av 1400-talet och byggt i gråhallasten och Komstasten med inslag av tegel. I nedre våningen fanns borgstuga och i några av salarna i översta våningen finns rester av väggmålningar från 1500-talet.

Hur borgen fungerade vid fest berättar räkenskaperna från 1502. Då höll Olof Stigsen Krognos bröllop för sin dotter. Det förekom fackeldans och musik av trumslagare. Det slaktades 10 oxar, 40 lamm och lika många får samt åtskilliga svin. Lax, torsk och sill levererades tunnvis liksom smör och honung. Och så drack man; 17 268 liter öl, 1 510 liter mjöd och 1 390 liter vin. Det var en fest!

Bollerups borg ligger vackert på en holme, omgiven av vallgravar. Ursprungligen fanns en anläggning med fyra längor kring en borggård. Endast norra längan finns kvar. Boningshuset är från 1840-talet.

När det blir för mycket vatten i vallgravarna släpps det ut den här vägen i ett litet vattenfall ner till närbelägna ån.

Bollerup är idag ett naturbruksgymnasium med inriktning på jordbruk och hästavel. Här bild på det förnämliga stallet.

På andra sidan vallgraven ligger Bollrups kyrka, en av Skånes fyra kyrkor med rundtorn i väster.

Bilderna från ett besök 22 mars 2017

Se också Skånska Resor: En slottsrunda på Österlen


Bloggar om historia, bollerup


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar