fredag 21 april 2017

Stenshuvuds nationalpark

...många av Skånes naturtyper på samma gång
Utsikt söderut från Stenshuvud. I nationalparken ryms många olika naturtyper på en liten yta och på kort tid kan man få många givande naturupplevelser.

Den här gången kommer jag söderifrån längs kusten, delvis på Skåneleden och här på bygatan inne bland Knäbäckshusen...

...ned mot stranden och förbi de gamla fiskebodarna

Genast dyker Stenshuvuds karaktäristiska profil upp där framme i norr

Jag rör mig längs den steniga kustremsan vid Rörums strand

...når snart fram till mynningen på Rörums norra å och går över den lilla bron

Området på båda sidor om ån är ett litet naturreservat som gränsar till nationalparken

Redan på andra sidan ån, fortfarande i reservatet, stöter jag på de fantastiska blommande backsipporna

Jag inträder i nationalparkens hedmarker med berget i bakgrunden

Också här på heden är det gott om backsippor

Nu är jag nere på den härliga sandstranden i nationalparkens södra del

Längre norrut, rakt nedanför berget, är kusten stenig och klippig. Här de två raukliknande stenpelare som kallas för Jättens Port. Enligt folksägen har jätten Sten sin boning i berget och pelarna är porten in till hans märkliga trädgård...

En liten bit längre norrut stöter vi på den lilla fyren längst ut mot havet...

...och här kan vi också få en bild av hur klippigt det är här

Jag vänder tillbaka och på många ställen dyker backsipporna upp

Jag går genom kärrskogen på stigar som är väl framkomliga

...ser blommande kabbleka på dessa fuktiga platser

...passerar orkidéängen - en plats att återvända till under sommaren

...och närmar mig Naturum med utställning om nationalparken, information, kiosk, parkering, toaletter mm.

Återblick uppifrån Naturum och parkeringsplatsen

Det är nu hög tid för intag av min medhavda lunch. Som underhållning vid matbordet har jag den orädda bofinken Knut som sjunger och uppträder. Vad gör man inte för en matsmula?

Efter maten är det dags att överväga alternativen och först bestämmer jag mig för att gå upp på Kortelshuvud, en höjd som ofta hamnar i skymundan för Stenshuvud.

Stigen leder in i Vitsippsskogen...

...och snart är jag uppe vid utsiktsplatsen på Kortelshuvud där man kan blicka bort mot berget Stenshuvud som så här års framträder i många olika färger - varje årstid har sin tjusning.

Efter nedstigningen från Kortelshuvud är det dags för den avslutande bestigningen av Stenshuvud. Här beundrar jag gulsipporna bland alla vitsippor på vägen uppför berget.

Närmare toppen kan man se rester av fornborgen från folkvandringstid

Passerar "trädet som kramas"...

Från östra huvudet blickar jag ner mot heden och kusten söderut mot Vik och Simrishamn. Med blotta ögat ser jag tydligt konturerna av ön Bornholm ute i havet i sydöstlig riktning.

På vägen tillbaka tar jag delvis en annan stig och upptäcker denna "torv-älta", en plats där man förr behandlade torv av sämre kvalitet för att den skulle bli användbar. En liten informationsskylt upplyser om hur det gick till.

I närheten av Naturum hittar jag flera exemplar av Blåsippa

Anrika kaffestugan Annorlunda, nära Stenshuvud, passerar jag på väg till busshållplatsen i Södra Mellby. Kaffestugan har öppnat, men än så länge bara på helgerna. Jag fikade istället på Svabesholms café en bit längre fram längs vägen.

Bilderna från ett besök i Stenshuvuds nationalpark onsdagen den 19 april 2017


Se även Skånska Resor: Lilla StenshuvudBloggar om natur, stenshuvud


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar