fredag 14 april 2017

Sankt Olofs mölla

...en väl bevarad holländare
I Sankt Olof kan man se ett praktexemplar av en välbevarad riktigt gammal skånsk väderkvarn

Man hittar den lätt genom att ta Lunkendevägen från kyrkan

Den framträder på långt håll i all sin glans

...och det blir bara bättre ju närmre man kommer

Möllan byggdes 1857 och var i drift fram till 1943

Tavlan berättar om vilka som byggde väderkvarnen

Informationstavlan berättar av möllan vårdas av Albo härads hembygdsförening i samarbete med S:t Olofs byalag. Fler bilder och fakta om möllan kan du få på hembygdsföreningens sida här.

Bilderna från ett besök i Sankt Olof söndagen den 9 april 2017


Bloggar om historia, sankt olof


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar