lördag 8 april 2017

Fler bilder från Bäckhalladalen

...ett av Skånes finaste utmarksområden
Säregen natur med klippblock stora som vore de bord för jättar, utlagda på en berggrund av underkambrisk sandsten som går i dagen här...

Vi tar det från början. Den här gången tar jag mig till Bäckhalladalen via Bäckhallavägen som går norrut från byn Gröstorp...

...och hela tiden har jag på min högra sida en magnifik utsikt ner mot havet.

Så kommer jag in i naturreservatets skogstrakter...

...och vägen för mig snart in i Bäckhalladalens mitt där det finns parkeringsplatser, toaletter, grillplatser och informationstavla.

Själv tänker jag den här gången göra några utflykter utanför de markerade slingorna ut till delar av reservatet där jag inte varit förut...

...som delar av betesmarkerna västerut i reservatet

Välbevarat utmarksområde som förr hörde till byn Gladsax

...med inslag av träd och buskar

...och småvatten till glädje för bland annat sällsynta groddjur

Gärdsgårdar av sten vittnar om det förflutna

Jag byter nu till den skogbevuxna ravin där bäcken rinner fram och vitsipporna blommar...

...går över ån och tar mig upp i den sydöstra delen av reservatet

...även här handlar det om betade hagmarker

...men med ett stort inslag av både berggrund som går i dagen...

...och stora stenblock...

...som ligger utspridda

Här finns stora fält med underkambrisk sandstensberggrund som går i dagen...

...och man kan tydligt se böljeslagsmärken från det femhundramiljoner år gamla tropiska hav där stenen bildades.

Detta naturreservat med unika och varierande naturtyper ligger nära Simrishamn - vilket man kan se av den här bilden...

Bilderna från en utflykt till Bäckhalladalen den 3 april 2017

Se också Skånska Resor: Bäckhalladalen och Gladsax hallar


Bloggar om natur, vår


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar