fredag 15 juli 2016

Tågarpsdösen

...som är en gånggrift
Den så kallade Tågarpsdösen ligger nära Östra Tommarp. Den är belägen vid Tommarpsån trettio meter från väg nr 11 mellan Gärsnäs och Östra Tommarp.

Det handlar egentligen inte om en dös utan om en gånggrift med stenkammare för de begravda och en längre gång in till gravkammaren.

Dösar och gånggrifter kallas megalitgravar och byggdes under yngre stenålder, det vill säga den period då odling och boskapsskötsel etablerades här.

Den österlenska slätten var ett centrum för megalitbyggande stenålderskultur...

...och här finns fler än tjugo kända och kvarvarande dösar och gånggrifter. Det har säkert funnits åtskilliga fler från början, men de har försvunnit när människor under historiens gång använt stenarna som byggnadsmaterial i borgar, kyrkor och gårdar.

Tommarpsån rinner strax öster om megalitgraven...

...i ett odlingslandskap som är sextusen år gammalt (dock var det långt ifrån så utbrett tidigare som det är idag).

Tågarpsdösen grävdes ut och undersöktes 1970 under ledning av arkeolog Märta Strömberg. Man fann bland annat att gånggriften använts under åtskilliga hundratals år (mellanneolitikum och senneolitikum) och blivit grav för ett stort antal människor av olika ålder och kön under många generationer (bild från Österlens Museum).

Litteraturtips:
Märta Strömberg: Gånggriften i Tågarp, Östra Tommarp


Bloggar om historia, österlen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar