torsdag 21 juli 2016

Båstad förr i världen

...och nu för tiden
Vid den sköna Laholmsbukten med Hallandsåsen i bakgrunden - där har Båstad alltid legat...

...men ortens ställning har varierat under tidernas lopp. Här torget från 1450 när staden anlades av den danske kungen Kristian den förste.

Köpmansgatan vid torget. En viktig anledning till anläggandet av staden var den danska kungamaktens behov av en utskeppningshamn för allt timmer som man ville avverka i kronoskogarna på Hallandsåsen.

Mariakyrkan började byggas när staden anlades i mitten av fjortonhundratalet. Den stod färdig när tegeltornet var byggt i början av 1500-talet. Kyrkan står kvar som ett minne från den tid på nästan tvåhundra år då Båstad hade stadsrättigheter.

Jag tar mig en titt på insidan...

...och hittar bland annat denna träskulptur av Maria och Jesusbarnet som troligen är från 1400-talet.

Torget betraktat från kyrkogården. Det lilla huset till vänster är Båstads första skolhus från 1839. Här hittar man idag Turistbyrån.

Jag styr stegen in på Agardhsgatan som löper parallellt med kusten (om än inte ute vid vattnet). Det är här man finner äldre bebyggelse från 1800- och 1700-tal.

I de östra delarna av Agardhsgatan hittar man hus som klarade sig ifrån den stora branden 1870 som ödelade två tredjedelar av bebyggelsen.

Detalj från Agardhsgatan

Jag fortsätter gatan fram och gläds över lugnet och den sparsamma trafiken

Byggnadsstilen här liknar den skånska längans

Några gårdar finns här också

Blommor och frodig grönska kantar gatan

Agardhsgatan är uppkallad efter Carl Adolph Agardh (1785-1859) som var bland annat professor i botanik och ekonomi, docent i matematik och teologie doktor. Han växte upp i den kringbyggda gård som nu kallas Agardhska gården.

Nu dras jag till vattnet. Här småbåtshamnen med Båstad klättrande på Hallandsåsen i bakgrunden.

Vy från hamnen

Här är det gott om restauranger och fikaställen

När stadsrättigheterna upphörde blev Båstad ett fiskeläge (senare fick man tillbaka några av handelsrättigheterna, men inte stadsrättigheterna). När järnvägen kom fick Båstad ett lyft som bad- och kurort - i dag en turistmagnet och tennismetropol.

Och visst är stranden fin...

 Kallbadhuset är välkänt

Utsikt ut mot Bjärehalvön i väster

Utsikt från kallbadhuset in mot land

Där zoomar jag in tennisstadion. Tävlingar pågick för fullt...

Dags för återfärd, jag tar mig upp för backen...

Köpmansgatan med utsikt österut - jag söker mig mot Busstationen...

...varifrån man lätt tar sig till tågstationen vid Västkustbanan

Här ifrån tar sig tåget igenom tunneln i Hallandsåsen där borta och sen vidare mot Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö.

Bilderna från en resa till Båstad onsdag 20 juli 2016. I turistbyrån vid torget kan man få tips på vandringar, cykelleder och sevärdheter i Båstad och på Bjärehalvön.

Se också:

Skånska Resor: Vandring i Norrvikens Trädgårdar

Skånska Resor: Vandring vid Hovs hallar

Wikipedia om Båstad

Båstad kommun om Båstad

Länsstyrelsen om Båstad


Bloggar om sommar, båstad


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar