lördag 9 juli 2016

Borgen i Åhus

...ett medeltida maktcentrum
Borgen i Åhus - en gång en mäktig borg som skyddade inloppet till Helge å. Ny forskning gör också troligt att borgen byggdes tidigare än man hittills antagit. Det vi ser närmast i bild är resterna av det höga tornet på borgen.

Det kan alltså röra sig om Skandinaviens äldsta stenborg. Borgen har också varit större än vad man tidigare antagit. Den kulle där jag står när jag tar den här bilden är dessutom inte utgrävd. Där döljer sig säkert åtskilliga lämningar.

Efter nya utgrävningar 2006-2010 tror man idag att borgen tillkom redan på 1000-talet och att den byggts om i minst fyra olika faser.

Borgen liknar inte andra borgar i Skandinavien, däremot finns vissa likheter med engelska borgar. Detta stöder teorin att Knut den store, som var kung över både Danmark och England, kan vara byggherren.

Ingång från väster. Från början användes stenmaterial, från 1200-talet kom tegel in i bilden.

En blick ner i källarvåningen

I mitten av 1100-talet får ärkebiskopen Eskil i Lund byn Åhus av den danske kungen. I detta ingår då också borgen som sen ärvs av ärkebiskoparna fram till reformationen då borgen återgår till kungamakten.

Från informationstavlan vid borgruinen. Man kan väl anta att borgen också blev omodern med tiden och när den nya fästningsstaden Kristianstad byggdes så kanske man använde en del av stenen från Åhusborgen. Sen täcktes lämningarna av flygsand och låg dolda fram till en utgrävning i slutet av 1800-talet.

Bild från framsidan av boken "Borgen i Åhus - ett medeltida maktcentrum". I bakgrunden den medeltida staden Åhus.Bloggar om historia, kultur


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar