lördag 16 juli 2016

Den försvunna staden Tumathorp

...ett medeltida maktcentrum på Österlen
Vid Tommarpsån, där borta där kyrktornet i dagens Östra Tommarp sticker upp, låg den medeltida kungsorten och klosterstaden Tumathorp under hundratals år innan den försvann in i historiens dimmor...

Jag ger mig ut på jakt efter det förflutna i det österlenska sommarlandskapet. Jag tar cykeln med på pågatåget och stiger av i Gärsnäs...

En första anhalt blir fornlämningen Stenhed som påminner om vilken kulturbygd det handlar om här långt före urminnes tider...

Jag kommer förbi kyrkan i Östra Herrestad och tittar på denna vackra runsten som ger en hint om den danska kungamaktens tidiga intressen i dessa trakter...

Passerar Gärsnäs slott som var en borg med vallgrav under 1300-talet

När jag närmar mig Östra Tommarp gör jag ett uppehåll vid Tågarpsdösen, som egentligen är en gånggrift. Tillsammans med alla andra dösar och gånggrifter på Österlen visar den att vi befinner oss i en nejd som under bondestenålder var ett megalitbyggande kulturcentrum.

Längs väg 11 närmar jag mig Östra Tommarp. I korsningen där framme ska jag svänga till höger, ner i kyrkbyn söder om väg 11. Det var i huvudsak där som Tumathorp var beläget innan stadsrättigheterna upphörde på 1500-talet och staden förvandlades till en bondby (norr om väg 11 finner vi stationssamhället Östra Tommarp, men det är en annan historia).

Bygatan i Tommarp (den har samma sträckning som en av huvudgatorna i den gamla medeltidsstaden)

Intill bygatan står Östra Tommarps kyrka (här betraktad från Klostergatan). Det är tyvärr inte den ursprungliga kyrkan som byggdes på 1100-talet i Tumathorp, den revs på 1800-talet

Mitt i byn (korsningen Bygatan-Klostergatan) står det gamla skolhuset från 1727 kvar...

...och tjänar i dag bland annat som skolmuseum (övriga avdelningar är klostermuseum och bygdemuseum med intressanta samlingar).

Strax intill finner man också Esbjörnska huset, ett typiskt gadehus från 1700-talet (i vilket folk bodde fram till år 1949). Det är hembygdskretsen som har hand om muséerna i Ö Tommarp. Jag fick en förnämlig guidning när jag var där.

Jag besöker Klosterplatsen där jag blir upplyst om att det på denna plats fanns ett kloster under fyrahundra år

Tumathorp var en stad med kloster, spetälskehospital, två kyrkor och fem kvarnar, läser jag på informationstavlan. Troligen fanns en kungsgård och ett myntverk redan på 1000-talet.

Man kan också beskåda några av de lämningar som finns efter klostret. Här delar av klosterkyrkans nordportal.

Det mest göms dock fortfarande under jord...

Klosterområdet sträckte sig långt utanför det som idag kallas klosterplatsen. Förmodligen ända ner till Tommarpsåns dalgång som vi ser i bakgrunden.

Här en liten modell från bymuséet hur man tänker sig att klostret kan ha sett ut

En bild på hur Tumathorp såg under storhetstiden runt år 1300. Skissen bygger på arkeologiskt källmaterial och historiska kartor. I mitten, väster om kyrkan finns torget med rådhus. Vid torgets södra sida ligger klostret. Bilden från boken om Tommarp och Simrishamn (se nedan).

Här kan vi jämföra med en bild över dagens Ö Tommarp. Det framträder klart hur byn ligger där Tommarpsån gör en "sväng" och omger byn på tre sidor. Jag ska nu ge mig ut och besöka delar av svängen...

Först västerut där jag även hittar den gamla Kalkugnen...

...och kalkstensbrottet som nu förvandlats till våtmark

Här hittar jag också Lövdals kvarn, platsen för en av de fem ursprungliga kvarnarna

Tommarpsån

Så beger jag mig österut, passerar här den södergående bron över Tommarpsån

...och tittar på omgivningarna vid Ullspinneriet, platsen för kvarnen längst i öster.

Damm-anläggningen finns kvar...

...som vi kan se här

...och en vacker trädgård ramar in

Efter en innehållsrik dag cyklar jag tillbaka mot järnvägsstationen i Gärsnäs. Eftermiddagsfika blir det på Haven och Café Kagan.

Bilderna från en utflykt till Östra Tommarp onsdagen den 13 juli 2016. Man kan också besöka Östra Tommarp genom att ta regionbuss SkåneExpressen 5 från Simrishamn. Den stannar, efter bara några minuters resa, vid Bygatan i Östra Tommarp (man kan också åka i motsatt riktning från Lund till Östra Tommarp med samma buss).
Litteraturtips:
Jönsson & Wallebom: Tommarp och Simrishamn - Österlens medeltida städer


Bloggar om österlen, historia


2 kommentarer:

  1. Är i kast med att läsa sten skansjös 'Skånes historia' och hamnade på sidospår då jag googlade på tumathorp och hittade hit. Mycket trevligt sidospår. Kunde önska att sten kunde skriva lika gripande (och ha använt sig lite fler bilder också... ;) tack för det.

    SvaraRadera
  2. Hej Joel! Kul att du uppskattar mitt lilla bildreportage om Tumathorp. Skåne har en spännande historia.

    SvaraRadera