torsdag 1 februari 2018

Östra Ingelstads kyrka

...kanske Österlens äldsta kyrka
"Kyrkan är en av bygdens mest ålderdomliga kyrkor", skriver Svenska kyrkan...

Kyrkan betraktad från andra sidan bydammen. "Den är kanske Österlens äldsta kyrka", skriver Inge Löfström i sin bok Detta är Österlen.

Kyrkan byggdes under tidig medeltid, i mitten av 1100-talet eller kanske något tidigare. Den ursprungliga stilen var romansk med en halvrund absid i öst. Absiden revs på 1600-talet och ersattes av en rak östgavel.

Från tidig medeltid finns bevarade små rundbågiga fönster, portaler i norr och söder samt rester av ett brett västtorn. Det nuvarande tornet i norr har tillkommit senare.

Vägg i vägg med kyrkogården står ett stenmagasin från 1700-talet, tillhörigt Ingelstadsgården. Här har även funnits ett så kallat fast hus (liknande Glimmingehus) från medeltid, men det revs under 1700-talet...

Gravvalv finns under koret och vid östra korväggen. Där ligger tidigare ägare till Ingelstadsgården. Kyrkan var patronatskyrka åt godset.

Bilderna från ett besök i Östra Ingelstad i januari 2018

Se även Skånska Resor: Östra Ingelstad en by med anor


Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar