torsdag 1 februari 2018

Gorms hög och Ingels sten

...legenden från Östra Ingelstad
Resterna av Gorms hög i Östra Ingelstad - ligger det en stupad kung begravd här?

Jag tar en cykeltur till Östra Ingelstad, byn som fått ett helt härad på Österlen uppkallat efter sig, Ingelstads härad....

Jag tänker leta reda på det fornminne som kallas för Gorms hög och som lär finnas här ute nordväst om byn...

Jag rör mig ut i det som förmodligen varit byns utmarker och betesmarker...

Jag passerar två grandungar på min högra sida och sen svänger jag höger in på en liten traktorväg ungefär trehundra meter. Då ser jag den lilla kullen med de kullvälta stenarna, en kulle som dessutom tjänat som tingsplats tidigare i historien...

Legenden berättar att det var här som kung Gorm från Smedstorp och kung Ingel från Ingelstad träffades i ett våldsamt slag som slutade med deras gemensamma död...

Kung Gorm begravdes här under ett stort monument och en hög av vilken det idag återstår 23 stora kullvälta stenar i en ring...

Vi en provgrävning fann man fundament till stenarna, så de bör ha varit resta tidigare (de har förmodligen varit kantstenar till högen)

På 1719 års karta kallas platsen för Kung Gorms hög och flera andra högar var markerade i grannskapet...

Även namnet Mulahög förekommer (liksom Gråmyllebacken). Från Riksantikvarieämbetets granskning finns följande notering: "Anläggningen har delvis megalitgravskaraktär". Om det spåret stämmer så är delar av högen från bondestenålder och kan vara mer än femtusen år gammal...

Innan en närmare undersökning gjorts vet vi inte... Min gissning är att högen är betydligt äldre än sägnen om Kung Gorm och Kung Ingel. Det kan naturligtvis finnas en verklighetsbakgrund till sägnen (rivalitet mellan stormän) - men jag tvivlar på att högen är rest över någon kung Gorm...

Jag cyklar tillbaka mot byn och blickar ut över landskapet väster om Östra Ingelstad samtidigt som jag funderar över historier och legender...

I byn tittar jag på Ingelstagården, här boningshuset från 1818. Gården har dock anor långt tillbaka i tiden...

Strax intill står ett gråstensmagasin från slutet av 1700-talet. Här har även funnits ett stenhus från medeltid, kallat Kung Ingels hus, som revs på 1700-talet...

Söder om gården finns den sten som kallas Kung Ingels grav. Hit ska han alltså ha förts och begravts, men monumentet såg nog annorlunda ut förr. Så sent som på 1760-talet beskrivs platsen som "en grön slätt plan...där är 20 stenar uppresta och en mitt uti"...

Idag står det som får förmodas vara mittstenen här invid gårdens stallar och ekonomibyggnader. Stenen har varit kullfallen och täckt av jord. Enligt uppgift från boende i byn restes den upp igen år 1910.

Bilderna från ett besök i Östra Ingelstad 19 januari 2018

Se även Skånska Resor: Östra Ingelstad en by med anor.


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar