lördag 17 februari 2018

Krubbemölla i Vitaby

...gammal vattenkvarn vid Mölleån
Krubbemölla vid Mölleån i Vitaby är ett gammalt kvarnställe - den omnämns redan på 1400-talet, läser jag på Albo härads hembygdsförenings hemsida...

Hur hittar man hit? Den här lilla vägen leder ner i dalgången vid Mölleån. Den lilla vägen hittar du vid södra sidan av järnvägsbron uppe vid Vitaby kyrka.

"Kvarnhuset, som är uppfört i korsvirke med synlig svart timra, vitputsade fack och gråstensväggar, är i huvudsak oförändrat sedan 1780-talet", står det att läsa på en informationstavla vid parkeringsplatsen.

Verksamheten upphörde 1914 och jordbruket lades ner 1948. Kvar i bostaden finns möbler, husgeråd och annan utrustning från 1800- och 1900-talen. Här syns också en bit av kvarnrännan på utsidan...

Vattnet hämtades från Möllebäcken som porlar strax bredvid...

Det är onekligen en vacker plats som kvarnen står på. På somrarna brukar det hållas en Krubbemölladag med allehanda aktiviteter. Möllan restaurerades efter 1951 när Albo härads hembygdsförening tog över vården.

Utsikt från Mölleplatsen upp mot Vitaby kyrkby

Bilderna från ett besök vid Krubbemölla onsdag 14 februari 2018


Se även Skånska Resor:Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar