torsdag 1 februari 2018

Frualid

...naturskön skånsk vulkanrest
Cirka en kilometer öster om Övedskloster reser sig den långsträckta vulkanresten Frualid över omgivningen...

Åsen är en horst som innehåller inslag av rödbrun lava och det sällsynta röda mineralet ferrit. Branterna ned mot vattnet är klädda med bokträd och nere vid sjökanten går en promenadstig...

Den lilla sjön heter Vassen och är konstgjord - den fungerade som vattenmagasin för kvarnen i Öved

Uppifrån åsen har man god utsikt över landskapet söderut...

...och bort mot Öveds kyrka och där bortom Vombsjön

En liten bit nedströms har vi Mölledammen...

...och bron över bäcken

Från Övedskloster kan man gå allén upp mot kyrkan och sen fortsätta mot Frualid. Man kan även nå Frualid från öster på Stenbrottsvägen.

Se även Skånska Resor: Vombsjön runt
Bloggar om natur, skåne,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar