måndag 17 juli 2017

Kabusa Här börjar Österlen

...naturens skönhet och historiens vingesus
Kabusa är ett skjutfält och naturområde vid Skånes sydkust, i västra delen av Ingelstads härad

I västra delen av området står planterade tallar som formats av väder och vind

Utsikt över del av området bort mot Kabusagården (som numera tillhör militären)

Nere vid stranden och dynlandskapet...

...rinner Kabusaån ut i havet

Kabusaåns mynning i Östersjön

Utsikten österut mot Hammars backar och Kåsebergaåsen

Vy västerut mot Nybrostrand och Ystad

Utsikt inåt land mot Köpingsbergsåsen och Tingshögarna uppe på åsen som vittnar om människans långvariga närvaro i området (alltsedan äldre stenålder har detta varit en bygd av betydelse). Här har människor vandrat sen urminnes tider...

Kabusaån är här omgiven av fuktängar. Den ursprungliga Kabusabyn låg en bit inåt land öster om ån (Kabusa = Kabbis hus, forndanska). Av denna lär bara en gård återstå på sin ursprungliga plats.

Ett omtyckt strövområde och uppskattad badstrand

En del av Skåneleden går fram här

Oftast en bra plats om man vill undvika trängsel på badstranden - eftersom färre känner till detta lilla "smultronställe"

Detta är min barndoms trakter, hit cyklade vi ungar om somrarna och badade. Bilderna är från två olika återbesök under de senaste åren.

Hur kommer man till Kabusa? Från Ystad färdas man österut längs väg 9, eller Österleden, som den också kallas. När villabebyggelsen i Nybrostrand tar slut tar man höger in på en liten väg som går ner till stranden (där finns också en liten parkering). Där ifrån kan man sen gå till fots österut längs sandstranden eller på stigen uppe på sanddynerna. Från Ystad går det även buss, du stiger av vid Nybrostrand, Östra.

Sandlife om Kabusa

Länsstyrelsen om Kabusa

Ortnamnet Kabusa

Wikipedia om Kabusa skjutfält

Försvaret om Kabusa


Bloggar om natur, sommar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar