måndag 3 juli 2017

Agusastugan

...ett fantastiskt byggnadsminne
Så långt norrut i Albo härad man kan komma ligger en liten by som heter Agusa i Andrarums församling. Här, intill vägen mellan Andrarum och Hörröd, ligger Agusastugen - en byggnadsminnesförklarad vinkelbyggd korsvirkesgård från första hälften av 1800-talet.

Möbler, husgeråd, verktyg och kläder är i orört skick. Den siste ägaren, Anna Mårtensson, lämnade gården 1944 i samma skick som den var i då hon föddes här år 1873.

Gården ägs sen 1946 av Albo härads hembygdsförening och vårdas i samarbete med Agusa byalag.

Det här ser ut som jordkällaren, gamla tiders kylskåp

Anna Mårtensson levde här sitt liv på samma sätt som hennes föräldrar utan att modernisera något. Med Anna gick en epok i graven, efter henne har ingen människa bott i huset.

Agusastugan från trädgårdssidan

Utsikt från trädgården. Trakterna kring Agusa tillhörde "risbygden", området mellan skogen och plogen. Här fanns ingen bördig åkerjord och heller ingen timmerskog, däremot vidsträckta betesmarker.

På morgonen, efter mjölkningen, drevs kreaturen genom bygatan ut på betesmarkerna. På kvällen hämtades de hem. Den värdefulla gödsel som producerades under natten togs om hand till de magra åkrarna. På bilden ser man också hur den väldiga bakugnen sticker ut på baksidan av huset.

Jag var här för många år sen och tittade även på insidan och kunde då konstatera att boningshuset utgjordes till en del av stallet så att man såg rakt in till djuren och att hela huset kunde tillgodogöra sig kroppsvärmen från både människor och djur.

Boningshuset till Agusastugen - en typisk representant för de småjordbruk som folk fick livnära sig på under 1800-talet. Enligt anslag som jag såg på plats så är det guidade visning av stugan söndagar i juli mellan 13-17.


Se också Skånska Resor: Hörröd, Jären, Agusa


Bloggar om historia, skåne


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar