fredag 7 juli 2017

Andrarums alunbruk

...en gång en av landets största industrier
Den före detta magasinsbyggnaden är det första man ser av det tidigare alunbruket...

...när man styrt in på den här lilla vägen i närheten av Andrarum och Christinehofs slott

De stora slagghögarna är en annan sak som man lägger märke till...

En informationstavla ger en liten introduktion

Och alun -vad är det? Det vill man ju gärna veta för att förstå hur den här verksamheten kom sig

De stora högarna...

...med rödfärgad slagg är det som mest påtagligt kvarstår idag

Av denna översikt förstår man att det var en omfattande verksamhet med stor utbredning som slukade stora naturresurser

Här ruiner efter det så kallade Pannehuset...

...där luten kokades i stora blykar för att sedan svalna av i så kallade svalekar. Alunet kristalliserades och kunde packas i tunnor.

På en informationstavla hittar jag en bild från verket tagen vid förra sekelskiftet då verksamheten fortfarande var igång. På ett annat ställe läser jag att under Christina Pipers tid fick arbetarna jobba tio timmar om dagen sju dagar i veckan.

Jag kan inte undgå att reflektera lite över historien när jag går tillbaka längs slagghögarna...

För mera information se:

Bloggar om historia, österlen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar