tisdag 21 november 2017

Ystads å som försvann

...Vassaån in memoriam
Ystad har alltid legat vid havet, men strandlinjen har inte alltid varit på samma plats. Landhöjning, havsströmmar och utfyllnader har förändrat stadskartan...


På gamla kartor ser man dessutom att det rinner ett vattendrag genom stan, att det funnits en vik (som på tidig medeltid gick nästan upp till Stora Östergatan) och att havet nått längre upp än idag...

För inte så väldigt länge sen var Vassaåns mynning här i närheten av Turistbyrån/Konstmuséet...

Strax väster om byggnaden kan man gå in i den lilla passagen...

...som kallas just Åfåran...

...och som strax korsar Dammgatan. På 1700-talet fanns här både bro och vattenmölla samt en fiskdamm. I västra hörnet (i slutet av gatan på bilden) låg det senmedeltida Fiskaretorget...

På andra sidan Dammgatan fortsätter Åfåran in i kvarteret Mattias...

...och fortsättningen ser ut så här (gården i sten till vänster tillkom på 1800-talet). Innan låg här småhus med trädgårdstäppor ner mot den porlande ån...

Jag går nu ut på en av de två gator som förr följde åfåran - detta är Apgränd som följde ån på dess östra sida...

Jag går tillbaka in igen i Åfåran och blickar söderut (tänk bort stenhuset och föreställ dig trädgårdar och en rinnande å)...

Några steg söder om stengården kan man blicka västerut. I gamla tider hade man här sett rakt över den lilla ådalen och där borta på andra sidan löper den gata som följde ån på dess västra sida...

...nämligen Stickgatan och här är vyn söderut (i änden möter den Dammgatan i det som var Fiskaretorget)...

Jag vänder mig om och tittar norrut - gatan svänger åt vänster där framme. Innanför husraden till höger rann Vassaån och den gjorde också en sväng där framme...

...där den gick under en bro på Bästebrorsgränd och in söder om Birgittahuset, det vill säga rakt in där "glasmonstret" står nu...

Bästebrorsgränd möter här gågatan Stora Östergatan. Bästebrorsgränd är en förvrängning av det ursprungliga namnet som kom sig av att det fanns en badstuga här invid som gav namn åt bron över Vassaån, Bastebrogränd...

Nu är vi på Stora Östergatan, Birgittahuset har Subway-skylt. Vassaån kan ha kommit ut här ur "glasaffären" och korsat Östergatan under en bro...

...och fortsatt genom kvarteren till höger här vid Teppgränd...

Vassaån ringlade sig sen fram här vid det nutida Bäckahästen...

Det här är knappast några rester av Vassaån, men den kan ha runnit ungefär här...

...passerat under en bro här vid Lilla Östergatan

Platsen bär fortfarande namnet Tvättorget - det var här som Vassaån fick stå till tjänst med tvättvatten...

Jag följer Bäckahästgränd som svänger svagt åt höger - samma sträckning som Vassaån hade här längs Garvarehuset till vänster...

...så kommer vi fram till klostret där Vassaån rann förbi (Klosterdammen har tillkommit senare, den fanns inte på munkarnas tid)...

Någonstans här - mellan Vintergatan och Sommargatan - försvinner Vassaån ut ur den medeltida staden över Blekegatan...

Men spår finns kvar, på andra sidan Blekegatan hittar jag Ågatan...

...som sträcker sig mot öster...

På andra sidan Surbrunnsvägen upphör alla spår efter Vassaån - men det var i den här riktningen den rann upp mot Öja mosse strax norr om Sandskogen...

Avslutningsvis en bild av det medeltida Ystad som fanns med på en utställning i klostret 2010. Den kanske inte stämmer i alla detaljer, men kan ändå ge en viss föreställning av hur det kan ha tett sig i riktigt gamla tider...

Bilderna från en stadsvandring onsdag 15 november 2017. Jag hade god hjälp av "Handbok över gamla Ystad" som man kan köpa på Turistbyrån. Vad blev det av Vassaån? Den lades i en kulvert i slutet av 1800-talet, läste jag nånstans. Utdikningar hade kanske minskat vattenflödet, kanske hade man låtit den slamma igen av avskräde och förmodligen hade behovet av mark för exploatering ökat.


Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar