lördag 18 november 2017

Det gamla Ystad

...stan på den danska tiden
Det var på den här lilla kullen - med havet strax söder om och Vassaån öster om - som Ystad började byggas på 1200-talet. Treenigheten var torg, rådhus och kyrka. Det ursprungliga rådhuset brändes ner av svenskarna på 1500-talet, men den medeltida rådhuskällaren från 1400-talet finns kvar att beskåda än idag...

Mariakyrkan byggdes i början av 1200-talet och är stans äldsta byggnad. Byggnadsmaterialet var rött handslaget tegel och Komstadkalksten...

Strax sydväst om kyrkan har vi Latinskolan som uppfördes omkring år 1500 och användes som skola ända fram till 1841. Är troligen Nordens äldsta bevarade, friliggande skolhus som brukats under så lång tid.

Gatunätet i den gamla medeltida staden är till stora delar intakt. Här bild från Stora Västergatan som på 1700-talet var stans förnämsta handelsgata. Gatan är emellertid betydligt äldre än så. Huset till vänster är Kemnerska gården uppförd under första halvan av 1500-talet.

Parallellgatan Lilla Västergatan är värd att uppmärksammas - den är antagligen något äldre än Stora Västergatan...

Stora Norregatan hade ännu tidigare sin epok som förnäm gata...

Här ligger Brahehuset som har ingått i en adelsgård som tillhörde den mäktiga danska adelssläkten Brahe, som bland annat ägde Krageholms och Tosterups slott (det är lätt att glömma att vi skåningar varit danskar längre än vi varit svenskar)...

På andra sidan gatan finner vi det så kallade Änglahuset (eller Hans Raffns gård, efter borgmästaren) i hörnet av Stora Norregatan/Sladdergatan. De äldsta delarna av huset är från första halvan av 1500-talet, men det fick sitt nuvarande utseende omkring 1630.

Det är de här snidade, bevingade figurerna på fasaden som har gett huset dess vanligaste namn...

Nu är vi så nära så jag går Sladdergatan ner till Klostergatan varifrån jag får den här bilden av Klosterkyrkan...

...och från andra sidan kan man beskåda det fantastiska kloster som just i år fyller 750 år!

På klosterområdet står också Borgmästarhuset från 1500-talet - ett underbart tegelhus i korsvirke som ursprungligen stått på Stora Östergatan. Som ni märker så begränsar jag mig i den här genomgången till riktigt gamla hus, de som bevarats från tiden innan Skåne blev svenskt (vilket skedde när? Jo, 1658)...

Klostergatan tillhör också de riktigt gamla gatorna i Ystad. Jag går nu in mot torget igen...

...och strax före Stortorget övergår Klostergatan i den korta Garvaregränd där Apoteksgården från omkring 1600 ligger...

Detalj av det imponerande korsvirket vid Garvaregränd

Denna byggnad vid Tvättorget hör också till Apoteksgården

Vid Tvättorget finner vi även detta överkragade korsvirkeshus som ursprungligen uppfördes 1640 vid Stora Östergatan av rådmannen och handelsmannen Jens Jacobsen.

In på torget från Garvaregränd och på hörnet hittar vi Lichtons hus, från början ett överkragat korsvirkeshus. Den närmaste, östra delen är från 1634, den västra delen tillbyggd på 1800-talet.

Stora Östergatan, eller som den hette på danska tiden, Östregaden - i dag Ystads största affärsgata...

Birgittahuset uppfört omkring år 1500 som tvåvånings tegelhus med trappgavlar. En gång i tiden var detta östra stranden av Vassaån som rann här förbi Birgittahuset (strax bakom huset)...

Nordens äldsta korsvirkeshus finns i hörnet av Stora Östergatan och Pilgränd och kallas Pilgrändshuset. Hörnhuset är från omkring 1520 och magasinet från omkring 1480. Båda ingick i en stor handelsgård...

Grönwallska gården vid hörnet Stora Östergatan/Stallgatan har anor tillbaka till 1500-talet, men av de äldsta byggnaderna återstår endast...

...det södra, överkragade korsvirkesmagasinet från omkring år 1600, som man kan se från Stallgatan

Slutligen ska vi inte glömma bort ett 1500-talshus, som ursprungligen stått på Stora Östergatan, men som man nu återfinner på Lingsgatan, nära Konstmuséet. Huset kallas skämtsamt för Erik XIV eftersom det uppfördes på tomt nr 14 i kvarteret Erik (nuvarande Stora Östergatan 28). År 1952 flyttades huset till Lingsgatan.

Bilderna från en stadsvandring onsdag 15 november 2017. Jag hade god hjälp av "Handbok över gamla Ystad" som man kan köpa på Turistbyrån.


Bloggar om historia, kultur,


2 kommentarer:

  1. Tack för fina bilder och ditt bidrag till intresset för vår historia. Bra jobbat!

    SvaraRadera
  2. Tack själv, Ulf - för att du uppskattar detta!

    SvaraRadera