torsdag 3 augusti 2017

Ravlunda kyrka

...typisk skånsk kyrka
Typisk i sin uppbyggnad med absid, kor, långhus och brett torn med traditioner från den stora moderkyrkan i Lund. Den enda ytterporten finns idag på kyrkans södra sida (vänster här på bilden) och leder in i vapenhuset som byggdes till på 1400-talet.

Taket på absid, kor och långhus täcks av blytak, vilket är ovanligt idag när det gäller mindre kyrkor på landsbygden.

Kyrkans äldsta delar, absid, kor och långhus är från tidigt 1200-tal. Tornet byggdes till först under 1400-talet.

På norra sidan (till höger på bilden) gjordes en utbyggnad på 1600-talet

Magnifik utsikt över landskapet från kyrkogården. Carl von Linné kom här förbi 1749 på sin skånska resa, han skrev: "Ravlunda kyrka låg mycket höglänt omgiven med härligaste fält, som sluttade bortåt, vilka omgåvos med sköna skogar, hade alltså den härligaste situation, som man finna kunde i landet".

En av mina absoluta favoritförfattare, Fritiof Nilsson Piraten, ligger begravd här. På hans gravsten står följande text: "Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972".

Ännu en bild från kyrkogården ut över de härliga omgivningarna

Kyrkan från insidan. Den nuvarande bänkinredningen är från mitten av 1700-talet.

Predikstolen dateras till 1618. Den bär Christian IV:s symbol.

Altaret är från 1592, målningen var dock troligen en nattvardsbild (den nuvarande är från 1700-talet)

Det finns kalkmålningar från 1200-talet och 1500-talet

Dopfunten av brun kalksten är kyrkans äldsta inventarium - om jag förstått det rätt är den ungefär jämngammal med kyrkan.

På väggen bredvid predikstolen hittar jag denna inskription om Gustav II:s fälttåg mot Skåne

Jag finner också en liten skylt med översättning till nutida svenska

Bilderna från ett besök i Ravlunda kyrka onsdag 2 augusti 2017

Se även Skånska Resor: Ravlundafältet


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar