torsdag 11 april 2019

Stupet på slätten

...det spännande naturreservatet Impan
Plötsligt står den där - den imponerande klippväggen...

Men vi tar det från början - den här vägen har jag cyklat hit från den lilla byn Gröstorp väster om Simrishamn...

Söder om breder de uråldriga betesmarkerna ut sig...

Här har vi en av ingångarna till området som 2004 blev naturreservat...

Karga, men artrika betesmarker - jordlagret är tunt och den hårda sandstenen går i dagen på många ställen...

Utmarkerna här har förmodligen betats ända sen bronsåldern...

När jag kommer ner i den västra delen av reservatet ser jag början på en klippvägg...

Här blommar gulsipporna...

...liksom sälgen...

I gläntan växer gul vårlök (informationsskylten vid ingången berättar att många andra växter trivs här, bland annat jordtistel, jungfrulin, brudbröd och gul fetknopp)...

Där står den så - en femton meter hög klippvägg som plötsligt reste sig ur marken för trehundra miljoner år sen när det fanns aktiva vulkaner i Skåne...

Ändå ganska imponerande stenvägg - åtminstone för att vara i Skåne...

Staket finns för att man inte ska riskera få fallande stenar i huvudet...

Under 1500-1700-talen bröt man mineraler vid Impan, både direkt i branten och i vågräta schakt - så sent som på 1940-talet bröts flusspat, ett mineral som används vid aluminiumtillverkning...

I de gamla gruvgångarna övervintrar flera arter av fladdermöss, bland annat den mycket sällsynta barbastellen...

Stenväggen betraktad från söder uppifrån gamla slagghögar...

Jag tänker gå upp för att se på utsikten från stupet...

Utsikt mot Simrishamn och havet i öster...

Röda möllan i Gröstorp...

Jag närmar mig stupet...

Vy mot sydväst...

Utsikt mot husen i östra delen av Gladsax...

Jag drar mig nedåt igen - vy mot landskapet i söder...

Jag dröjer vid utsikt över en bit av den gamla utmarken - snart kommer en explosion av grönska och blommor att äga rum, både på träden, buskarna och marken...

Bilderna från ett besök i Impans naturreservat tisdag 9 april 2019. Sommaren 2012 gjorde jag mitt första besök i naturreservatet Impan - bilderna från det besöket kan du se här.

Wikipedia om Impan

Länsstyrelsen om Impan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar