måndag 18 februari 2019

Svedalas fina tegelbyggnader

...fantastisk epok och arkitektur
Får en stund över när jag väntar på tåget i Svedala och tar en promenad i närheten av stationen - på Gjuterigatan möter jag åsynen av den här verkstadsbyggnaden med en lång rad skorstenar. Byggt 1896-1914...

Nära intill, vid Stationsplan, beundrar jag dessa praktfulla fönster av gjutjärn från 1912 - de tillhör Åbjörn Andersons verkstadsbyggnader...

Rakt över gatan från stationen finner man Åbjörn Andersons kontorsbyggnad i nygotisk stil...

...och jag kan inte låta bli att ta en närbild för att titta närmare på alla fina detaljer som finns...

Från Gjuterigatan ser jag över kvarteret baksidan av ett äldre bostadshus i tegel med små balkonger...

Jag svänger in på Åbjörngatan där jag hittar det här magnifika huset - fasaden dekorerad med band av grönglaserat tegel och mycket utsmyckningar. Läser sen att det var poliskommissarie Josef Linderoth som lät bygga huset 1910...

Jag kommer ut på Kyrkogatan där jag ser flera flotta villor på rad - först en som byggdes ca 1900 av byggmästare Anders Pettersson, även kallad "Kyrkopetter" eftersom han restaurerade byns kyrka...

Sen det här som veterinären Rasmus Rasmusson lät uppföra 1905 - ett bostadshus och ett hus där han hade stall och veterinärklinik...

Så denna ståtliga sak som sägs vara byggd i engelskinspirerad villastil - beställd av disponent Carl Berglin, Åbjörn Andersons närmaste medarbetare och även delägare i företaget...

Svedala kommunhus är av yngre datum, men följer traditionen och byggdes av lokalt framställd tegel. Ligger vid torget, här dock betraktat från korsningen Kyrkogatan-Almgatan. Invigdes 1964...

Gamla brandstationen som uppfördes 1913. Adressen är Åbjörngatan 11 och byggnaden var brandstation fram till 1986 då en ny brandstation invigdes...

Vid Åbjörngatan finner man även Folkskolan, byggd 1896 i rött Börringetegel. Förutom lektionssalar fanns här även bostäder för lärare och lärarinnor...

Vid Bankgatan vid torget står Sparbankens första hus i Svedala - byggt 1897...

Vid Storgatan vid torget står detta hus som kallas "S P Anderssons hus" - affärs- och bostadshus byggt 1914...

Vy Åbjörngatan i sydvästlig riktning...

Bänkar vid järnvägsstationen med design som följer i traditionens spår...

Järnvägsstationen var både en del av allt detta och en viktig förutsättning för expansionen som skapade den fantastiska tegelepoken...

Bilderna från ett uppehåll i Svedala tisdag 12 februari 2019

Läs mera på Tegelakademins hemsida

Se även Skånska Resor: Skurup - byn som ville vara en stadonsdag 13 februari 2019

Ett besök hos Fru Alstad

...väckte häftig passion
Hon har lockat mig länge och jag kände att nu var det dags att ta reda på mera och kanske inleda en (lös) förbindelse...

Upptäcktsfärden började med att jag tog cykeln med på pågatåget till Svedala - man måste under järnvägsbron söderut på Södra Infarten, bara att följa cykelbanan och ta till vänster efter bron...

...och snart är man ute på Aggarpsvägen...

På höger sida ser jag Aggarps byaväg försvinna in mot byn...

...och på vänster sida passerar jag Aggarps vackra mölla...

Över väg 108 (hårt trafikerad) och jag är snart inne på den fridfulla Elinedalsvägen som tar mig ut på upptäcktsfärd i det exotiska Söderslätt...

Mellan pilarna skådar jag minnen från en svunnen epok - här befinner vi oss mitt i det forna skånska Tegelriket (skorstenen som sticker upp är nog Minnesberg)...

Ute på fälten ser jag rådjur...

...och framför mig de böljande backarna i Söderslätts backlandskap (vägen byter namn till Tegelbergavägen)...

Det kuperade området här norr om landsvägen bildades under inlandsisens slutskede då material från avsmältningen bildade kullar och isolerade isblock skapade vattenfyllda hål...

Passerar ett område som nu tjänstgör som golfbana...

...och på höjden ser jag golfklubben (som även inrymmer en restaurang som har öppet delar av året)...

När jag närmar mig landsvägen står några gamla pileträd kvar på rad...

...och nu är jag här, vid Landsvägen, väg 101, som, enligt Söderslättshumorn, sägs dela landet i två likvärdiga halvor (detta med tanke på slättens högvärdiga jordbruksmark) och som går mellan de två gamla kulturstäderna Malmö och Ystad...

En blick tillbaka på backlandskapet...

Redan kan jag på södra sidan zooma in Fru Alstad - där står hon redo med utbredda vingar...

Jag sätter fart österut på Landsvägen - det är bara en liten bit...

...innan jag kan svänga in på byavägen till Fru Alstad...

Passerar förbi byns skola, idag Montessoriskola...

Kyrkan är inte riktigt som andra...

Det fanns en romansk kyrka här tidigare...

...men denna är byggd på fjortonhundratalet och har ett närmast katedralliknande utseende...

Svängen vid kyrkan är lite speciell, gatuhus till vänster och kyrkogårdsmuren till höger...

...och över det hela tronar kyrkan...

Vägen leder fram till korsningen med kulturhuset...

...och brunnen...

Betraktar några av husen mitt emot när jag går in genom kyrkogårdsgrinden...

Kyrkan avviker kraftigt från de ordinära sockenkyrkorna, den var också vigd åt Jungfru Maria, Vår Frus kyrka, som sen förkortats till Fru Alstad (byn hette från början Östra Alstad)...

Utsikten västerut från kyrkogården - kyrkan var också en vallfärdskyrka...

...och här går stigen ned till ängen...

...ned till den heliga offerkälla som pilgrimerna uppsökte...

Kyrkan betraktad från väster - slättens Notre Dame har hon kallats...

Vy över kyrkogården österut...

...och norrut...

Norr om kyrkogården finns denna förnämliga rast- och grillplats för vandrare och pilgrimer (här åt jag min medhavda matsäck i solsken och i lä för vinden) - Skåneleden passerar också här...

Var är jag nu? Jag tog tillfället i akt att besöka denna minnessten över Victoria Benedictsson (hon skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren) som föddes här på Charlottenbergs gård...

Svenska Akademien lät resa stenen 1950 - inskriptionen lyder: 
"Här föddes 
Victoria Benedictsson
Ernst Ahlgren
den 6 mars 1850"

 Hur hittar man dit? Jo, man får hålla utkik efter denna vägskylt uppe vid Landsvägen. Domme hör också till Fru Alstad, men ligger norr om landsvägen...

Man följer den här vägen en kilometer norrut...

Här är jag på väg tillbaka mot landsvägen...

...och nu är jag på väg tillbaka genom backlandskapet...

Uppe på höjden bredvid golfklubben passar jag på att titta på minnena från Tegelberga bruk...

...och här ifrån går det också att zooma in den solbelysta Östersjön i söder, en mil bort...

Backlandskapet är en fröjd att färdas genom...

Kullar och vattenspeglar...

En ständigt föränderlig väg, både i höjd- och sidled...

Här en bokskogsklädd ås...

Det klassiska Söderslättsmotivet återkommer...

Tillbakablick när jag tar mig upp för sista backen (jag tror att gården där nere heter Elinedal)...

Snart framträder det expanderande Svedala...

I Svedala blir det välbehövlig fika på Carinas Café...

Bilderna från en cykeltur från Svedala till Fru Alstad tur och retur tisdag 12 februari 2019. Från Svedala till Fru Alstad var den här vägen, enkel resa, ca 8 km. Hela turen, inklusive min avstickare till Charlottenbergs gård, kan ha varit ca 20 km (varav avstickaren ca 4 km).