fredag 12 januari 2018

Övedskloster

...ett ståtligt rokokoslott
Övedskloster är ståtligt slott i fransk rokokostil och av röd sandsten

Hans Ramel, på sin tid Skånes störste jordägare, lät riva de medeltida klosterbyggnaderna och uppförde de nuvarande byggnaderna under andra halvan av 1700-talet. Familjen Ramel är fortfarande ägare till Övedskloster.

Utsikt över del av slottsträdgården...

Slottet från en annan del av slottsparken. Trädgården och den omgivande landskapsparken är öppen för allmänheten alla dagar 9-16.

Huvudbyggnaden från gårdssidan. Café och butik finns i sidobyggnad på slottsgården (för öppettider se slottets hemsida nedan).

Allén upp mot kyrkan...

...som också tillkom på 1700-talet i en stil för att harmoniera med slottet

Skön utsikt från kyrkogården mot det omgivande landskapet...

...bland annat finns den vackra, bokklädda vulkanresten Frualid i närheten - sjön är en konstgjord uppdämning för vattenmöllan vid Öved...

Allé från slottet norrut...

Övedsklosters slott ligger naturskönt vid Vombsjöns nordöstra hörn där det också finns en vacker bokskog vid stranden.

Bilderna från en utflykt till Övedsklosters slott måndag 8 januari


Se även Skånska Resor: Vombsjön runt


Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar