fredag 12 januari 2018

Äskebäskan och Vombs fure

...evighetsträden vid den sköna strand
Utsikt från branten vid Äskebäskan vid Vombsjöns sydöstra strand

Informationsskylt om Äskebäskans roll när det gäller bevarandet av gamla träd och vilken roll dessa spelar i det naturliga kretsloppet och för den biologiska mångfalden...

Ett stort antal hotade arter trivs här bland gamla och grova tallar, ekar och bokar (kallade evighetsträd)...

Utsikten är fin uppifrån branten, men vi vill också titta på stranden...

Utsikt längs sjökanten på väg ner...

Det är en nästan vindstilla dag och det förstärker den fridfulla tystnad som råder här...

Friden har lägrat sig över sjön...

Vassen i vintern har också sin tjusning...

Vi sliter oss ur förtrollningen och återvänder uppför backen...

...men fångas snart av den magiska skogens dragningskraft...

Ett fantastiskt värdefullt litet naturområde - jag blev genast förälskad i Äskebäskan och måste återvända hit...

Bilderna från en utflykt till Vombsjön måndag 8 januari 2018

Se även Skånska Resor: Vombsjön runt


Bloggar om natur, vinter,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar