söndag 1 oktober 2017

Valleberga kyrka

...Skånes enda rundkyrka
Rundkyrkan, från 1100-talet i kalksten, är den äldsta delen av kyrkan. Sen har det under tidernas lopp varit ett antal till- och ombyggnader.

Valleberga kyrka betraktad från söder

Det stora långhuset till höger i jugendstil, liksom det höga, sidoställda tornet, är från början av 1900-talet.

En rundkyrka är en speciell typ av kyrka (den runda byggnaden är själva kyrkan). I Skåne finns endast Valleberga rundkyrka kvar av denna kyrktyp. På Bornholm finns däremot fortfarande fyra rundkyrkor. I Skåne finns också några kyrkor med runt västtorn - men det är en annan sak...

Till kyrkan i Valleberga hör också den fristående kastalen från medeltid. Förklaringar till kastal brukar vara att de användes som försvarstorn eller som lager för skatteuppbörd.

Utsikt från kyrkogården söderut över Österlenvägen och slätten...

Vi tar oss en titt på insidan av kyrkan...

...där man kan se predikstolen från 1619, alltså från Christian IV:s tid...

Nuvarande altarskåpet som är från början av 1500-talet. Innehåller skulpturer av Petrus och Paulus och de tolv apostlarna.

En tidigare altartavla, som dock är yngre, från 1742

Dopfunten däremot är riktigt gammal. Den lär vara från 1160-talet och har skulpterats av Trydemästaren, en romansk anonym mästare verksam under andra halvan av 1100-talet.

Bilderna från ett besök i Valleberga kyrka i sept 2017


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar