måndag 9 oktober 2017

Everöds kyrka

...ursprungligen i romansk stil från 1100-talet
Everöds kyrka är från andra halvan av 1100-talet - sen dess har gjorts ett antal om- och tillbyggnader

Det breda västtornet är typiskt för kyrkor från tidig medeltid i östra och södra Skåne

Det har funnits en ingång här på södra sidan, men den murades igen när vapenhuset och västra ingången tillkom på 1800-talet

Den stora utbyggnaden på norra sidan (till höger på bilden), den så kallade nykyrkan, tillkom på 1700-talet. Om man tänker bort den kan man här lättare föreställa sig den ursprungliga, romanska uppbyggnaden med absid, kor och långhus (plus det skånska breda västtornet)

Låt oss titta lite på kyrkans insida...

Altartavlan har Golgatamotiv och är från början av 1500-talet

Rester av romanska kalkmålningar togs fram vid en restaurering på 50-talet

Predikstolen är från 1600-talet...

...och den åttakantiga dopfunten i trä är daterad till 1661

Bilderna från ett besök i oktober 2017

Wikipedia om Everöds kyrka

Svenska kyrkan om Everöds kyrka


Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar