tisdag 3 oktober 2017

Hagestadborgs mölla

...vacker holländare från 1825
Hagestadborgs mölla är en så kallad holländare med kupolformat tak belagt med kopparplåt

Man hittar möllan invid Hagestadborgsvägen som går mellan Östra kustvägen i söder och Österlenvägen i norr (utmed Österlenvägen ligger Hagestads radby)

I Hagestad ägde adelsgården Tosterup många gårdar som i enskiftet flyttades ut från radbyn. Där dessa ägor samlades byggdes en ny gård som fick namnet Hagestadborg. Eftersom möllan är byggd på gårdens mark har den fått sitt namn där ifrån.

Spännvidden på vingarna är 20,5 meter

Den siste möllaren hette Gideon Jönsson och han slutade mala 1958

Möllan har reparerats och renoverats, men inte moderniserats sen den byggdes. Vingsegel saknas, men i övrigt är den fullt funktionsduglig.

Möllan ägs idag av Ystads kommun. Hagestads byalag har hand om tillsyn och visning. Möllegården intill är privatägd.

Källa: Österlen Syd: Hagestadborgs mölla

Se även Skånska Resor: Upptäcktsfärd i Hagestad


Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar