tisdag 3 oktober 2017

Carlshögen i Hagestad

...megalitgrav med många fynd
Den en gång i tiden mäktiga Carlshögen, senare berövad sina stora takblock och nu övervuxen och lämnad åt sitt öde...

Den har dock grävts ut vid två tillfällen och till detta ska vi strax återkomma...

Jag hittar fram till högen genom att från Hagestads radby svänga in söderut på Sandhammarvägen...

...där jag snart kan blicka ner mot de södra delarna av slätten. På höger sida svänger man in på en liten väg som nu kallas Kalvhögsvägen (Carlshögen har fått namnet Kalvhög)...

...och här finner man den strax - den går inte att missa. Tyvärr togs takblocken bort redan omkring 1825 till Hagestadsborg för att användas i gårdsbyggnaderna...

Gånggriften grävdes ut av en baron Kurck 1875. Han fann skelettrester och föremål från senneolitisk tid, men ingenting från den tid när graven bör vara byggd...

När Märta Strömberg grävde ut kammaren i modern tid fann man under denna golvbeläggning av stenplattor fynd från betydligt äldre tid...

I Carlshögens undre lager med kammarindelningar fann man skelettdelar från ett femtiotal individer, barn upp till gamla människor, män såväl som kvinnor - alla från mellanneolitisk tid. Gånggriften är alltså omkring femtusen år gammal.

Bilderna från ett besök vid Carlshögen i september 2017. De två sista bilderna är hämtade från Märta Strömbergs bok "Från bågskytt till medeltidsbonde".

Se även Skånska Resor: Upptäcktsfärd i Hagestad


Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar