lördag 2 september 2017

Wollsjö säteri

...en herrgård i Piratens värld
Wollsjö säteri har stått förebild för Fritiof Nilsson Piratens sätesgård Gottorp i romanen Bock i örtagård

Från Södra Vollsjövägen leder denna allé...

...fram till herrgården

En gård som har medeltida anor. Det nuvarande utseendet är från 1700-talet. Säteriet har ägts av en rad danska och svenska adelsfamiljer. En sentida ägare var Ola Flygare, som blev förebild för patron Jon Esping i Piratens roman Bock i örtagård.

På senare tid fick säteriet förfalla, men med ny ägare har gården nu restaurerats och Wollsjö säteri är åter i sin forna glans. Bland annat PiratenTeatern håller nu till här.

Strax väster om säteriet rinner Vollsjöån

En liten bit söder om säteriet finns Vollsjö kyrka och Vollsjö kyrkby

...och en bit norr om herrgården ligger det tidigare stationssamhället Vollsjö

Hemsida Wollsjö säteri

Se också Skånska Resor: Piratens Vollsjö


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar