lördag 2 september 2017

Pumphuset i Vollsjö

...minne från järnvägens barndom
Pumphuset i Vollsjö är ett av de få kvarvarande pumphusen från järnvägens barndom, läser jag på informationsskylten vid byggnaden. Det åttkantiga vattentornet byggdes 1865. Den runda tillbyggnaden i trä tillkom 1907 och fungerade som reningsanläggning.

Pumphuset användes för att pumpa upp vatten till ångloken via en vindmölla på taket. Vindturbinen skötte sig själv, men vid stiltje användes en handdriven pump.

Pumphuset spelar en stor roll i Fritiof Nilsson Piratens självbiografiska verk från 1932, "Bombi Bitt och jag". Piratens far var stins i Vollsjö kring förra sekelskiftet.

I romanen om Bombi Bitt är det karaktären Jöns Pumpare som är chef på Pumpen. Bombi Bitt och Eli (berättarjaget) har en kontrovers med Jöns, men blir sen vänner med honom och får följa med på det nattliga fiskafänget då Vricklund försöker fånga den hiskeliga hornålen...

En bild från den tid då järnvägen och pumphuset var i gång. Pumphuset i Vollsjö ingick tidigare i en av landskapets mest kompletta och genuina stationsmiljöer med stationshus, godsmagasin, spårområde och pumphus. I början av 1980-talet utplånades hela miljön med undantag av pumphuset.

Se även Skånska Resor: Piratens Vollsjö


Bloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar