lördag 2 september 2017

Piratens Vollsjö

...i Fritiof Nilsson Piratens fotspår
I Vollsjö - som var Fritiof Nilsson Piratens barndomsby - finns stoffet och miljöerna till många av denne briljante författares historier. Följ med på en rundvandring i byn...

Jag börjar min vandring vid det forna stationsområdet i Vollsjö. En skulpturgrupp med Piraten själv och huvudfigurerna från boken och filmerna Bombi Bitt och jag för oss genast in i rätt tid och miljö...

Där har vi Bombi Bitt himself...

Berättarjaget Eli och Bombi Bitt...

...författaren Fritiof och hans katt Skorpan framför den gamla banvaktsstugan...

...banvaktsstugan som idag...

...är Piratenmuséet

Öppet ännu ett tag när jag lägger upp det här inlägget

Medan jag väntar på att muséet ska öppna rör jag mig i det gamla stationsområdets förlängning västerut - vilket idag är park och strövområde...

Stationen - som var Piratens barndomshem - är sen länge riven av oförstående politiker, men pumphuset, som figurerar i boken om Bombi Bitt och i andra sammanhang, finns kvar...

Det åttkantiga vattentornet byggdes 1865. Den runda tillbyggnaden i trä tillkom 1907 och fungerade som reningsanläggning. En vindturbin pumpade upp vatten, men vid stiltje användes en handdriven pump. Det här blir upptakten till händelserna i inledningen av boken om Bombi Bitt.

Så här kunde det se ut på riktigt när det begav sig... (bilden från ett anslag vid pumphuset)

Idag återstår några spårstumpar framför pumphuset...

...och de leder vidare fram till...

...Stampabron över Swansons å (där fiskafänget ägde rum nattetid i Bombi Bitt och jag och försöket gjordes att fånga den hiskeliga hornålen)

Jag ville ju se ån och platsen för fiskafänget...

...liksom jag ville se bron nedifrån (vilket jag också lyckades med genom en kringgående rörelse)

Nu var det tid att göra en annan rörelse några hundra meter sydväst om stationssamhället där man återfinner Vollsjö kyrka och kyrkbyn (kyrkan och kyrkogården spelar ju en viktig roll i flera berättelser hos Piraten). Jag nöjer mig med utsikten från en höjd...

...och slår istället in på denna präktiga allé

...som leder fram till Vollsjö Säteri...

...vars ägare Ola Flygare fick tjäna som förebild för patron Jon Esping i boken Bock i örtagård. I boken heter säteriet Gottorp.

I dag har stället rustats upp och inrymmer numera även bland annat PiratenTeatern som har gjort en pjäs på Piratens novell Mannen som blev ensam ur Historier från Färs.

Även här rinner Swansons å - eller som den egentligen heter Vollsjöån - förbi...

Jag är redo för muséet och redan i entrén möter en bild av berättaren...

Inledningsorden till Bombi Bitt och jag...

Bild på det rivna stationshuset i Vollsjö...

En liten modell av stationen. Här länk till Piratenmuséets hemsida.

Efter det intressanta museibesöket går jag den tidigare Järnvägsgatan, numera Storgatan, och passerar bland annat Vollsjö Mölla

Storgatan förbinder det gamla stationsområdet i söder med området kring Torget i norr...

Jag passerar bokhandlarens hus - förekommer i boken Bokhandlaren som slutade bada...

...och även Biertapparens hus, som en gång i tiden var bryggeri. Fritiof berättar om biertapparen i novellen Stenskrift i boken Vänner emellan.

...och kommer fram till Torget som anlades kring 1865 och kring förra sekelskiftet innefattade verksamheter som hotell, gästgiveri, ölstuga, mjölkvarn, bageri, skomakare och järnhandel...

Byggnaden för anrika Hotell Svea står kvar...

...liksom huset som kallades för "Jerusalem" för sin förstörelses skull...

...och där har vi det vita hus som en gång lär ha varit Vollsjö Elementarskola med Fritiof som elev. Piraten har gett fantastiska skildringar i novellsamlingen Historier från Färs.

Lite utanför programmet får jag syn på tornet till brandstationen sticka upp i närheten av Torget och måste naturligtvis ta en bild på byggnaden...

Nu återstår egentligen endast ett uppdrag för mig, nämligen att leta reda på Badarnas sten...

...det vill säga den plats där den badande herrklubben i boken Bokhandlaren som slutade bada höll till. Så här ser den ut...

Mera information och karta till vandring i Piratens fotspår hittar du på Piratensällskapets hemsida: Piratens Vollsjö. Se även Skånska Resor: Piraten i Skåne.

Bilderna från en vandring i Vollsjö onsdag 23 augusti 2017. Jag tog buss till Sjöbo och bytte där till buss 340 som tog mig till Vollsjö. Bussen stannar vid Piratenmuséet.

Wikipedia om Fritiof Nilsson PiratenBloggar om historia, kultur,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar