lördag 2 september 2017

Piraten i Skåne

...minnen av en litterär legend
I Fritiof Nilsson Piratens Vollsjö - hans barndomsby - finns fortfarande mycket att se som knyter an till Piratens barndom (han föddes 1895 i Vollsjö) och till miljöer och händelser i hans historier. Bilden här från skulpturgruppen vid Piratenmuséet i Vollsjö. Följ med på en byavandring i Vollsjö som för oss runt till en flertal platser som figurerar i Piratens skrivande och även till Piratenmuséet: Piratens Vollsjö.

Här är det berömda Pumphuset vid stationsområdet där Jöns Pumpare var chef och som spelar en väsentlig roll i inledningen till boken Bombi Bitt och jag. Se särskilt inlägg om pumphuset: Pumphuset i Vollsjö.

Wollsjö säteri stod förebild för Gottorps herrgård i boken Bock i örtagård och ägaren på Wollsjö, Ola Flygare, var förebilden för patron Jon Esping i samma bok. Här ett litet bildreportage: Wollsjö säteri.

Fritiofs väg till studentexamen var något krokig. Efter en termin på Katedralskolan i Lund hotades han av relegering på grund av "värdshusbesök, spritförtäring och slarvig skolgång"

Två terminer senare blev han verkligen relegerad från läroverket i Ystad efter opassande kontakter med flickor och en rymning till Köpenhamn (läroverksstudierna i Ystad måste dock ha bedrivits i andra lokaler eftersom byggnaden på bilden invigdes först 1914). Så småningom tog han sig samman och avlade studentexamen som privatist i Kristianstad en hel termin före sina tidigare klasskamrater...

Till Lund återkom han för att utbilda sig till jurist vid universitetet åren 1914-18. Det var här han fick sitt smeknamn Piraten. Tiden i Lund har han skildrat i romanen Tre terminer som kom 1943. Under 20-talet arbetade Fritiof som advokat i Tranås i Småland fram till genombrottet som författare med boken om Bombi Bitt i början av 30-talet.

Statyn av Piraten som man kan se i Kivik. I det gula huset till vänster upp i backen bodde han under senare delen av sin levnad (från 1936 till sin död 1972) tillsammans med sin Tora. Se mina bilder från Kivik: Kivik i våra hjärtan.

Fritiof Nilsson Piraten dog 1972 och ligger begravd på kyrkogården vid Ravlunda kyrka. Hans gravsten är unik - du kan se den i mitt fotoreportage Utflykten till Kiviks marknad. Kiviks marknad spelar roll också på så sätt att hela slutscenen i Bombi Bitt och jag utspelar sig på marknaden.

Sjöbo gästis var ett av Piratens favoritställen och man berättar gärna om detta i gästgiveriets information. Bilderna från min resa kan du se här: Utflykt till Sjöbo och Vollsjö.

Piraten hade även en viss anknytning till Malmö. Under sin tid i Kivik ägde han även en vinterlägenhet i ett av funkishusen vid Ribbersborg på Sergels väg.

Stamstället när han träffade vänner lär då ha varit hotell Savoy vid kanalen mitt emot centralstationen...

På Piratenmuséet i Vollsjö kan man till och med få se en tidsmässig stol från nämnda hotell...

Hotell Svea i Simrishamn är också sammanknippat med Fritiof Nilsson Piraten. Man har döpt sin restaurang till Piraten...

...och i hotellentrén hänger ett porträtt på den skånske författaren. Piratens besök på Svea är omtalade och här satt han också och skrev en del av sina verk.
Bloggar om kultur, historia,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar